Delta i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling senast den 30 juni

Är du student och har skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum? Då kan du fram till den 30 juni vara med i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus. De tre bästa uppsatserna i tävlingen får pris och blir publicerade i en antologi. 

Brottsoffermyndigheten ordnar uppsatstävlingen för att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor.