En forskare som sitter och arbetar på ett bibliotek. Bakom forskaren sitter två studenter som arbetar vid varsin dator.

Uppsatstävling

Är du student och har skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum? Då kan du vara med och tävla i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus. De tre bästa uppsatserna i tävlingen får pris och blir publicerade i en antologi.

Brottsoffermyndigheten ordnar uppsatstävlingen för att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor.

Nuvarande tävlingsperiod

Den nuvarande tävlingsperioden pågår från 1 februari 2024 till och med 30 juni 2025. Den uppsats du tävlar med ska vara examinerad under tävlingsperioden.

Om din uppsats

Din uppsats ska vara på lägst kandidatnivå eller som en del av en yrkesexamen på minst 180 högskolepoäng. Det går att tävla inom flera olika ämnesområden. Det viktiga är att din uppsats har brottsoffer i fokus. 

Så här tävlar du

Skicka din uppsats via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller med post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Bifoga kontaktuppgifter till samtliga författare och ett registerutdrag eller liknande som styrker att uppsatsen är examinerad.

Personer som är eller har varit anställda på Brottsoffermyndigheten under åren 2018-2023 får inte delta i tävlingen.

Priser

Rådet för Brottsofferfonden utser de vinnande bidragen. De tre bästa uppsatserna belönas på följande sätt:

Första pris: 15 000 kronor

Andra pris: 10 000 kronor

Tredje pris: 5 000 kronor

Läs mer

De vinnande bidragen samlas i en antologi.