Kvinna med läsplatta

Allt fler brottsutsatta söker brottsskadeersättning

Antalet ansökningar om statlig brottsskadeersättning ökar. Trenden är särskilt tydlig i år. Under 2023 års första tre månader har Brottsoffermyndigheten fått in drygt 13 procent fler ansökningar jämfört med samma period i fjol.

– Den stora ökningen i början av året sticker ut på ett positivt sätt. Rätten till brottsskadeersättning är viktig för brottsoffer och deras upprättelse. Och ju fler brottutsatta som söker ersättning, desto fler ärenden kan Brottsoffermyndigheten pröva och besluta om, säger Magnus Öhrn, brottsskadechef vid Brottsoffermyndigheten.

De senaste åren har antalet ansökningar om brottsskadeersättning ökat stadigt. År 2022 fick Brottsoffermyndigheten in totalt 10 285 stycken, vilket är fler än tidigare år. Under 2023 års första tre månader har myndigheten tagit emot nästan 400 fler ansökningar jämfört med samma period i fjol. Det är en ovanligt stor skillnad och motsvarar en ökning på mer än 13 procent.

Tänkbara förklaringar till att fler söker

En förklaring bakom den positiva utvecklingen kan vara att brottsofferfrågor oftare har lyfts från politiskt håll och i media den senaste tiden. Fler brottsutsatta kan därför ha uppmärksammat möjligheten och vikten av att söka ersättning. Magnus Öhrn tror också att ändringen i skadeståndslagen från och med den 1 juli 2022, som innebär en påtaglig höjning av ersättningsnivåerna för kränkning, kan ha haft betydelse för utvecklingen.

Ny e-tjänst under utveckling

För att underlätta för brottsoffer att söka brottsskadeersättning håller Brottsoffermyndigheten på att utveckla en ny e-tjänst för ansökningar. Lanseringen planeras före sommaren.

– Vi hoppas att den nya digitala tjänsten ska göra det ännu enklare för brottsoffer att ansöka om ersättning och att årets inledande positiva trend håller i sig även framöver, säger Magnus Öhrn.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 88
E-post: magnus.ohrn@brottsoffermyndigheten.se

Läs mer:

Vad kan du få brottsskadeersättning för?
Om du utsatts för brott kan du ha rätt till brottsskadeersättning om en dömd gärningsperson inte kan betala skadeståndet och du inte har någon försäkring som ger dig full ersättning. Du kan också ha rätt till brottsskadeersättning om gärningspersonen är okänd. Brottsskadeersättning kan främst lämnas för personskador och kränkning. I begränsad omfattning finns möjlighet till ersättning även för sak- och rena förmögenhetsskador.

Ansökan om brottsskadeersättning måste skickas in till Brottsoffermyndigheten inom tre år efter att den rättsliga processen avslutats. Barn som utsatts för brott har alltid rätt att ansöka om brottsskadeersättning fram till sin 21-årsdag.