Bli vittnesstöd

Med trygga förhörspersoner ökar möjligheterna att utreda och genomföra rättssäkra prövningar av brott. Som vittnesstöd kan du bidra till att skapa trygghet för brottsoffer och vittnen som ska vara med på en rättegång.

Vad gör ett vittnesstöd?

Ett vittnesstöd ger praktisk information och medmänskligt stöd till vittnen och brottsoffer som ska vara med på en rättegång.

Du arbetar vanligtvis två gånger i månaden på dagtid. I de flesta fall antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen. Arbetet är ideellt och du får alltså inte betalt för ditt engagemang. Som vittnesstöd bidrar du till att skapa trygghet för brottsoffer och vittnen.

Så blir du vittnesstöd

Innan du blir vittnesstöd går du en grundutbildning. Utbildningen anordnas av den ideella organisation som bedriver vittnesstödsverksamheten. På de flesta orter är det den lokala brottsofferjouren.

Utbildningen är totalt cirka 30 timmar. Den består av föreläsningar om bland annat den svenska rättsprocessen, brottsofferkunskap och bemötandefrågor. Du får också göra studiebesök på tingsrätten. Innan du börjar arbeta som vittnesstöd ska du underteckna ett moraliskt tystnadslöfte.

Du behöver inte några särskilda förkunskaper, men det krävs en personlig lämplighet. Den bedöms av dem som håller i utbildningen, exempelvis genom personliga intervjuer. Du ska också lämna ett utdrag ur belastningsregistret.

Anmäl ditt intresse

Kontakta gärna Brottsoffermyndigheten och berätta vid vilken tingsrätt du skulle vilja engagera dig så ger hon dig de kontaktuppgifter du behöver.

Kontakta Brottsoffermyndigheten, se Kontakt vittnesstöd.

Kontaktperson för Malmö tingsrätt

Karin Lindberg, vittnesstödssamordnare vid Malmö tingsrätt
Telefon: 090-70 82 18
E-post: karin.lindberg@brottsoffermyndigheten.se

Läs mer

Vittnesstöd i domstol
Vill du bli vittnesstöd
 

Senast uppdaterad:2017-07-26