Vittnesstöd

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som erbjuder stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång.
I domstolen finns det personer som har till uppgift att hjälpa, informera och stödja vittnen och målsäganden i samband med rättegång. De kallas vittnesstöd och känns igen genom att de bär en namnskylt med texten "Vittnesstöd".

Ett vittnesstöd har genomgått en utbildning och godkänts för att arbeta som vittnesstöd. De har också skrivit under ett moraliskt bindande tystnadslöfte. Vittnesstöden får aldrig diskutera målets innehåll med brottsoffret eller vittnet.

Det finns vittnesstöd vid alla landets tings- och hovrätter.

För att komma i kontakt med vittnesstöd före förhandlingsdagen kan man kontakta sin domstol eller Brottsofferjouren Sverige som kan hänvisa till den lokala vittnesstödsverksamheten.

Kontaktuppgifter till domstolarna hittar du på Sveriges Domstolars webbplats - klicka på "Sök domstol".

Kontaktuppgifter till Brottsofferjouren Sverige hittar du på http://www.brottsofferjouren.se

Brottsoffermyndigheten har aktuell information om vittnesstödsverksamheten. Kontakta Brottsoffermyndigheten, se Kontakt vittnesstöd.

Läs mer om bakgrunden till vittnesstödsverksamheten
Senast uppdaterad:2017-07-26