Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02781

Säkerhetszoner – ökade möjligheter för polisen att visitera för att förebygga brott (Ds 2023:31)

Brottsoffermyndigheten har som övergripande mål att främja brottsoffers rättigheter samt att uppmärksamma deras behov och intressen.

Brottsoffermyndigheten har utifrån denna utgångspunkt inga synpunkter på förslagen i promemorian.