Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet
Diarienummer: 13083/2021

Säker och kostnadseffektiv IT-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig IT-drift (SOU 2021:97)

Brottsoffermyndigheten tillstyrker förslaget. Myndigheten vill dock understryka vikten av en tydlig och överblickbar prismodell för Kundmyndigheter som vill ansluta sig till statlig IT-drift.