Departement/myndighet: Rättsmedicinalverket
Diarienummer: X23-90374

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättsintyg

Brottsoffermyndigheten anser att rättsintyg bör utfärdas av läkare med specialistkompetens i rättsmedicin. En sådan ordning är nödvändig för korrekta bedömningar av personskador i rättsprocessen och för såväl brottsoffrets som gärningspersonens rättssäkerhet. 

Utifrån gällande lagstiftning tillstyrker dock Brottsoffermyndigheten förslaget som presenterats.