Departement/myndighet: Rättsmedicinalverket
Diarienummer: X23-90109

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om bevarande och förstöring av humanbiologiskt material

Brottsoffermyndigheten har ombetts yttra sig över en remiss om förslag till Rättsmedicinalverkets föreskrifter om bevarande och förstöring av humanbiologiskt material. 

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot förslaget.