Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02434

Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

Brottsoffermyndigheten, som har fått rubricerat betänkande på remiss,  tillstyrker de förslag som lämnas i utredningen. Brottsoffermyndigheten anser att de förslag som presenteras i utredningen är angelägna och kan bidra till en ordning som innebär att fler brottsoffer får möjlighet till upprättelse genom att gärningspersoner lagförs.