Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 732/2022

Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100)

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot förslagen i betänkandet.