Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: 2816/2022

En stärkt brottsofferfond

Brottsoffermyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

Myndigheten välkomnar en intäktsökning till Brottsofferfonden som kan ge utrymme för utvecklingsarbete till nytta för brottsoffer inom civilsamhällets organisationer, men även vad gäller nödvändiga satsningar på projekt inom offentliga verksamheter. Därutöver är det viktigt att fonden kan bidra till en god kunskapsutveckling på brottsofferområdet genom fortsatta medel till forskning.