Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/01494

Biometri – för en effektivare brottsbekämpning (SOU 2023:32)

Enligt Brottsoffermyndigheten bör brottskatalogen avseende när dna-baserad släktforskning får användas vid en förundersökning utvidgas. Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt motiverat varför brottskatalogen bör hållas begränsad men enligt Brottsoffermyndigheten bör den kunna utvidgas till att inrymma även andra allvarliga brott såsom våldtäkt, våldtäkt mot barn och grov misshandel.

Vidare bör beaktas hur sagda metod kan användas för att uppklara brott inom den organiserade kriminella miljön där vittnesmål från målsägande ofta saknas på grund av lojalitet eller rädsla.

I övrigt tillstyrker Brottsoffermyndigheten utredningens förslag.