Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02364

Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden

Myndigheten har inget att erinra om de ändringar som gjorts i utredningens förslag.

Myndigheten instämmer i bedömningen att de föreslagna åtgärderna kommer att leda till att fler brottsoffer får upprättelse och en ökad känsla av rättssäkerhet.