Departement/myndighet: Justitiedepartementet
Diarienummer: Ju2023/02432

Anonyma vittnen (SOU 2023:67)

Brottsoffermyndigheten har inget att erinra mot förslagen i delbetänkandet.