Om webbplatsen

Webbplatsen www.brottsoffermyndigheten.se är en viktig källa till information om brottsofferfrågor och ersättning i samband med brott och en viktig kommunikationskanal för Brottsoffermyndigheten.

Har du frågor eller kommentarer som rör webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar eller innehållet på en viss sida kan du kontakta webbredaktionen. Använd gärna detta kontaktformulär eller skicka e-post till registratorsbrevlådan.


Webbredaktionen arbetar aktivt och kontinuerligt med att göra myndighetens webbplats bättre, mer lättillgänglig och tydligare. Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar.

Senast uppdaterad:2012-08-23