Våldsutsatta unga söker stöd i chatt

Ungarelationer.se är en ny nationell stöd- och kunskapsplattform samt chatt för unga som är utsatta för våld i nära relation. Den första februari öppnade webbplatsen som tagits fram av Stiftelsen 1000 Möjligheter och redan under det första halvåret tog över 3 200 unga kontakt genom chatten.

Exempel på annonsbild avungarelationer.se om våld i ungas nära relationer.

Bildtext: Stiftelsen 1000 Möjligheter har bland annat använt korta filmer för att marknadsföra webbplatsen ungarelationer.se. Filmerna ger exempel på hot och psykiskt våld i en ung relation.

Projektet Unga relationer tilldelades i december 2017 en halv miljon kronor från Brottsofferfonden för att fortsätta arbeta med utvecklingen av webbplatsen ungarelationer.se. Arbetet har bland annat bestått av omvärldsanalyser och samtal med unga. Den färdiga webbplatsen riktar sig till unga mellan 15 och 20 år som utsätts eller har utsatts för våld i sina nära relationer. Även kompisar är välkomna att ta kontakt. Sedan lanseringen har över 155 000 personer besökt webbplatsen.

- De viktigaste framgångsfaktorerna har varit det nära samarbetet och samtalen med de unga i referensgrupperna. De har på många sätt styrt hemsidans uppbyggnad och innehåll. Vår tidiga omvärldsanalys visade också att de unga efterfrågade ett forum för sina frågor. Det var viktigt för oss att veta vart vi skulle och hur vi skulle ta oss dit innan vi sökte bidrag till arbetet, berättar Zandra Kanakaris, generalsekreterare på Stiftelsen 1000 Möjligheter.

Berättelser om våld

Chatten är öppen alla kvällar i veckan och bemannas av stödpersoner som är utbildade volontärer. I chatten berättar de unga om olika typer och kombinationer av fysiskt, psykiskt, sexuellt och digitalt våld. Några vanliga frågor som ställs är till exempel: ”Hur svartsjuk är det normalt att vara?” eller ”Måste jag ställa upp på det min kille vill att jag ska göra?”.
- De unga såg ett mervärde i att en idéburen organisation och inte en myndighet ansvarar för chatten. De önskade också att den skulle bemannas av volontärer som lyssnar på dem för att de vill och inte för att det är ett jobb som de får betalt för, säger Zandra Kanakaris.

- Majoriteten av de som hör av sig är tjejer under 18 år, alltså barn. För många är det första gången de pratar med någon om sin situation och det kan vara en aha-upplevelse att få veta att det de varit med om faktiskt är våld. Även om det är ett enormt framsteg för de här personerna får vi inte glömma bort att det i sig är ett misslyckande från samhällets sida att de tidigare inte fått hjälp och stöd.

Bildtext: Zandra Kanakaris är generalsekreterare på Stiftelsen 1000 Möjligheter.

Marknadsföring via sociala medier

Webbplatsen har framför allt marknadsförts genom sociala medier, främst Snapchat och Instagram. Bland de mest visade reklaminläggen finns korta filmer som skildrar sms-konversationer mellan unga. De ger exempel på hot och psykiskt våld i en ung relation och hur personer i omgivningen kan reagera efter att ha sett tecken på våldet. 

- Sms-konversationerna har tagits fram tillsammans med referensgrupperna och ger därför insyn i hur ungas samtal faktiskt kan se ut, säger Zandra Kanakaris.

Nu är målet att webbplatsen och chatten ska nå ut till ännu fler personer och i fler språkgrupper.

Sänkta trösklar

Webbplatsen fungerar som en kunskapsbank för såväl allmänhet som närstående till unga utsatta och förövare. En av webbplatsens mest vällästa texter berör olika varningstecken för en oschysst relation. Ett quiz under samma tema kan också ge en snabb fingervisning på hur förhållandet mår och vilka varningstecken som är viktiga att uppmärksamma. Stiftelsen 1000 Möjligheter hoppas att webbplatsen ska sprida kunskap och sänka trösklarna mellan unga och olika myndigheter och organisationer som kan erbjuda stöd.

- Ofta är de i den åldern att de precis fått börja bestämma över sig själva och ta vuxna beslut och då kanske det känns svårare att berätta för någon hemma om det man varit med om. Då får de kanske inte heller får veta att de faktiskt utsatts för brott, säger Zandra Kanakaris.

Lättare med chatt

Att öppna upp sig för en vuxen eller ringa ett samtal för att få stöd kan vara svårt. Det kan då kännas lättare att chatta med någon anonymt om sina tankar. Om personen som tagit kontakt genom chatten vill och kan berätta var hen befinner sig, kan stödpersonerna tipsa om möjligheter till stöd och hjälp i närområdet. Det gäller också för de unga förövare som tar kontakt genom chatten och som man hoppas kunna fånga upp i ett tidigt skede.

- Killars våld mot tjejer och ungas våld i nära relation har varit en blind fläck i Sverige, trots att de ofta är väldigt utsatta. Viktigast av allt är att sätta frågan på agendan. Detta är ett av de enskilt viktigaste områdena att fokusera på för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, säger Zandra Kanakaris.