Bild på person som håller i skylt med texten "Visste du att du måste skyddas barn som riskerar att giftas bort?"

Spridningskonferens om hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsoffermyndigheten har under 2021 och 2022 medverkat i ett myndighetsgemensamt uppdrag för att öka kunskapen om och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Den 2 juni hålls en spridningskonferens för att uppmärksamma en ny vägledning och informationskampanj på området. Sista anmälningsdag är den 18 maj.

För att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap, äktenskapstvång eller könsstympning har flera myndigheter, däribland Brottsoffermyndigheten, tagit fram en gemensam vägledning och en informationskampanj. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis samt hälso- och sjukvård. Informationskampanjen vänder sig till olika målgrupper: utsatta barn och unga, deras vänner och anhöriga samt yrkesverksamma som möter barn och unga.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland, som samordnat uppdraget, bjuder nu in till en spridningskonferens för att uppmärksamma den myndighetsgemensamma vägledningen och informationskampanjen.

Spridningskonferensen äger rum torsdag den 2 juni 2022 kl. 9.00-11.30 och kommer att sändas via YouTube. Anmäl dig senast den 18 maj på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats.