Sök medel från Brottsofferfonden senast den 1 april 1

Den 1 april 2022 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång.

Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.