En person som ger stöd via en chatt, bakom personen sitter en affisch med texten "Utsatt för brott? Chatta med oss". Personen som får stöd sitter på en säng och chattar.

Över 33 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor

Över hundra verksamheter och organisationer får dela på mer än 33 miljoner kronor när Brottsofferfonden fördelar bidrag efter 2022 års andra ansökningsomgång.

– Att bli utsatt för ett brott är ofta en mycket omskakande upplevelse. Förutom att få stöd och skydd behöver brottsoffer också få veta vart de kan vända sig för att få hjälp. Genom bidrag från Brottsofferfonden kan verksamheter och organisationer nå många fler med information om det stöd som de erbjuder, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Bland de brottsofferinriktade projekt som får finansiering finns flera exempel på ideella organisationer som vill nå olika brottsoffergrupper, till exempel barn och unga, personer som talar andra språk än svenska och personer med funktionsnedsättningar. De kommer bland annat att ta fram annonser, kampanjer och andra typer av informationsmaterial – för olika kanaler och på flera språk. Några verksamheter satsar på att synliggöra det stöd som de erbjuder brottsutsatta genom digital information på träningsanläggningar, i lokaltrafik och i sociala medier.

Med stöd från Brottsofferfonden kommer flera organisationer även ha möjlighet att ordna särskilda arrangemang för att uppmärksamma brottsoffer, till exempel i samband med Internationella brottsofferdagen, kvinnodagen och äldredagen.    

Satsningar för att nå olika brottsoffergrupper

Brottsofferfonden finansierar insatser för att sprida information om den verksamhet som Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk erbjuder i hela landet.
– Brottsoffer med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta. För att nå fram till alla grupper med vilket stöd som finns är det viktigt att ta fram tillgänglighetsanpassad information, säger Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum vid Brottsoffermyndigheten.

Flera beviljade projekt handlar om att stärka stödet på andra språk än svenska. Vissa verksamheter riktar sig särskilt till barn och unga, exempelvis får ECPAT Sverige stöd för att sprida information om Ditt ECPAT och ECPAT Hotline, tjänster där barn och unga kan få hjälp, stöd och kunskap om bilder, sexuella kränkningar, hot och övergrepp på eller utanför nätet.

RFSL Skåne Rådgivningen och Förenade jourer som samlar landets tjej-, trans- och ungdomsjourer har beviljats medel för att sprida information om sina verksamheter.

Utbildningsinsatser och vittnesstöd

Ett flertal projektstöd till brottsofferjourer, kvinnojourer och andra ideella organisationer går till utbildningar för volontärer och yrkesverksamma som möter brottsoffer. Brottsofferfonden beviljar även medel för verksamhetsstöd till Brottsofferjouren Sverige, RFSL Stödmottagning och Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade. Vidare får flera verksamheter som erbjuder vittnesstöd vid landets tingsrätter bidrag från fonden.

Medel till forskning

Brottsofferfonden finansierar ny och pågående forskning. Forskningen behandlar bland annat hur bildstöd kan användas i förhör med barn som är i behov av kommunikativt stöd, ekonomiska konsekvenser av våld i nära relationer samt upprättelse och skydd för förtroendevalda som utsatts för hot och hat.

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe, enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 54
E-post: ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Maria Königsson, handläggare vid Brottsofferfonden och Kunskapscentrum
Telefon: 090-70 82 03
E-post: maria.konigsson@brottsoffermyndigheten.se