En hand håller ett kreditkort bredvid en laptop

Nytt regeringsuppdrag om en nationell brottsofferportal

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta fram och inrätta en ny nationell brottsofferportal. Portalen ska förmedla stöd och hjälp till personer som utsatts för brott genom att deras personuppgifter missbrukats, exempelvis vid bedrägerier och identitetsstölder.

Den som utsatts för brott som begåtts genom att personuppgifter missbrukas behöver i dag ta kontakt med flera olika myndigheter och aktörer. Förutom en polisanmälan kan det bli aktuellt att spärra id-kort och körkort hos exempelvis företag, Polismyndigheten, Transportstyrelsen eller Skatteverket, och att kontakta banken för att kontrollera och spärra konton och tjänster.

En gemensam digital ingång

Brottsoffermyndigheten har nu fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en nationell webbportal för brottsutsatta som drabbats genom att deras personuppgifter missbrukats. Syftet med en gemensam digital ingång är att underlätta för fysiska och juridiska personer som utsatts för exempelvis bedrägerier eller identitetskapningar att lättare hitta information och snabbare få stöd och hjälp.

I uppdraget ingår bland annat att överväga innehåll, funktioner och verktyg i en sådan portal, och hur en samverkan mellan olika myndigheter och aktörer skulle kunna organiseras.

Uppdraget ska redovisas senast den 26 maj 2023.

Läs mer om regeringsuppdraget