Bild på Cecilia Renfors
Cecilia Renfors. Foto: Carl Johan Erikson

Ny ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning

Cecilia Renfors, justitieråd i Högsta domstolen, har utsetts till ny ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning vid Brottsoffermyndigheten. Hon har tidigare varit justitieombudsman och har lång erfarenhet av att arbeta med processrättsliga frågor.

– Uppdraget känns både intressant och betydelsefullt. Brottsoffer ska kunna känna sig trygga och rättvist behandlade i hela rättsprocessen, och brottsskadeersättningen är en viktig del, säger Cecilia Renfors.

Som ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning kommer hon att medverka i att avgöra ärenden om brottsskadeersättning som är av principiell betydelse och av större vikt. I samspel med domstolarna skapas därefter en praxis för vilka ersättningsnivåer som ska gälla för olika brott. En ständig utmaning när det gäller ersättning till brottsoffer, menar Cecilia Renfors, är vetskapen om att det inte fullt ut går att kompensera för följderna av vissa allvarliga brott.

– Det går inte att göra det gjorda ogjort, men samhället alltid ska göra så gott det kan för att förbättra för brottsutsatta. Även om pengar inte kan ställa allt tillrätta, kan brottsskadeersättning bidra till att brottsoffer får upprättelse, säger hon.

Om Nämnden för brottsskadeersättning

Nämnden för brottsskadeersättning avgör bland annat ärenden om brottsskadeersättning som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Det är regeringen som utser nämnden, som är det högsta beslutande organet för brottsskadeersättning. Nämnden består av verksamma domstolsjurister, riksdagsledamöter och särskilt sakkunniga i försäkringsfrågor. Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Tydlig kommunikation viktig

Sedan drygt tre år tillbaka är Cecilia Renfors justitieråd, det vill säga en av sexton domare i Högsta domstolen. Hon har också varit en av landets fyra justitieombudsmän. Från och med den 17 november 2022 är Cecilia Renfors nu alltså nämndordförande, och hon ser fram emot det första mötet efter årsskiftet.

– Det ska verkligen bli spännande att sätta sig in i verksamheten. Som ordförande hoppas jag kunna bidra till kloka och bra beslut, liksom till tydliga beslut, där skälen för det som bestämts är så begripliga som möjligt för de som berörs, avslutar Cecilia Renfors.

Utöver ny ordförande får Nämnden för brottsskadeersättning också en ny ersättare. Det är vice överåklagare Eva Johnsson, som förordnas från och med den 1 januari 2023. Hon ersätter då före detta överåklagare Astrid Eklund.