Ny information till utsatta för islamofobiska hatbrott

Många som utsätts för hatbrott polisanmäler inte brottet. De drabbade får därför heller inte den hjälp och det stöd som de har rätt till. Det gäller även för personer som drabbas av hatbrott med islamofobiska motiv. Brottsoffermyndigheten har därför tagit fram nytt material för att informera om vad hatbrott mot muslimer är, vilka rättigheter brottsutsatta har, hur en polisanmälan går till, vilket stöd som finns att få och vilken ersättning som utsatta kan ha rätt till.

Islamofobi är ett samlande begrepp för fördomar om och fientlighet mot islam och muslimer. Det visar sig på samma sätt som antisemitism, xenofobi och andra typer av rasism, i form av handlingar som attackerar, stänger ute eller diskriminerar människor för att de är eller tros vara muslimer.

I Sverige räknas olaga diskriminering och hets mot folkgrupp som hatbrott. Men vilket brott som helst kan vara ett hatbrott om ett motiv till brottet är att kränka brottsoffrets identitet. Många som har utsatts för hatbrott har inte polisanmält händelsen och aldrig ens funderat på om händelsen kan utgöra ett hatbrott.

Vill få fler att polisanmäla

Brottsoffermyndigheten har tagit fram nytt informationsmaterial för att öka kunskapen om islamofobiska hatbrott och få fler utsatta att polisanmäla händelser som kan vara hatbrott. Materialet handlar bland annat om utsattas rättigheter, hur en polisanmälan går till, vad som händer efter en polisanmälan och om ersättning som en brottsutsatt person kan ha rätt till.

Materialet riktar sig både till personer som utsatts för eller riskerar att utsättas för islamofobiska hatbrott, och till yrkesverksamma inom myndigheter och civilsamhälle som möter utsatta personer.

Ta del av materialet

På Brottsoffermyndighetens webbplats finns en broschyr med information om islamofobiska hatbrott, som översatts till tio olika språk och som går att ladda ner eller beställa.

På webbplatsen finns också särskild information om islamofobiska hatbrott och en intervjufilm om polisens arbete med denna brottstyp.

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Hjerppe
Enhetschef för Brottsofferfonden och Kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
090-70 82 54
ulf.hjerppe@brottsoffermyndigheten.se

Om regeringsuppdraget

I juni 2022 fick Brottsoffermyndigheten regeringens uppdrag att ta fram information till de som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott med islamofobiska motiv. I uppdraget ingick bland annat att ta fram material om utsattas rättigheter, hur en polisanmälan går till, vad som händer efter en polisanmälan och om ersättning som en brottsutsatt person kan ha rätt till.

Materialet skulle riktas till såväl utsatta personer som till yrkesverksamma inom myndigheter och civilsamhälle som möter utsatta personer. En målsättning med uppdraget var att få fler att polisanmäla händelser som kan vara hatbrott.

Läs mer om uppdraget