Anders Alenskär på inspelning av Trygghetspodden
Trygghetspoddens Anders Königsson och generaldirektör Anders Alenskär under inspelningen.

Lyssna på samtal om brottsofferfrågor i Trygghetspodden

I ett aktuellt avsnitt av Trygghetspodden kan du höra generaldirektör Anders Alenskär berätta mer om Brottsoffermyndighetens verksamhet, varför brottsoffers ställning behöver bli bättre och vad som är på gång inom brottsofferområdet.

– Som brottsoffer ska du känna dig trygg i att samhället tar vara på dina rättigheter och att du får upprättelse och inte lämnas ensam. Det är därför viktigt att både brottsutsatta och yrkesverksamma känner till Brottsoffermyndighetens verksamhet, och använder vår kunskap och kompetens så att rättstryggheten och rättssäkerheten i samhället kan öka. Att medverka i Trygghetspodden är ett sätt för oss att göra oss mer kända, säger Anders Alenskär. 

Expertmyndighet för brottsofferfrågor

I Trygghetspodden berättar Anders Alenskär bland annat om Brottsoffermyndighetens uppdrag att värna och stärka brottsoffers rättigheter och lyfta de frågor och intressen som rör brottsoffer. Han beskriver verksamhetens olika delar, som handlar om att besluta om och betala ut brottsskadeersättning, kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner, finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom Brottsofferfonden och att utbilda och informera om brottsofferfrågor. Han berättar också om den nya utredningen som ska se över systemet för ersättning vid brott.

Uppdrag att se över samhällets samlade stöd

I poddavsnittet efterlyser Anders Alenskär ett bättre samlat stöd för brottsoffer i samhället.
– I den bästa av världar ska du som brottsoffer inte behöva kräva dina rättigheter, utan du ska få ett bra, integrerat och individanpassat stöd av samhällets myndigheter och aktörer. Redan i dag har många myndigheter ett stort ansvar att ge ett gott stöd, men när det gäller samordningen ser vi att det finns brister. Regeringen har därför gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att kartlägga samhällets samlade stöd och se över hur vi kan förbättra samordningen mellan olika stödåtgärder och funktioner, säger Anders Alenskär.

Lyssna på hela avsnittet av Trygghetspodden