Kvinna som sitter i soffan och läser på en ipad.

Lägsta ersättningsnivå för kränkning

För snart två år sedan infördes ny lagstiftning på skadeståndsområdet som innebär rejäla höjningar av ersättningsnivåerna för kränkning. Lagändringen har även inneburit att lägstanivån på kränkningsersättningen höjts från 5 000 kronor till 8 000 kronor. Trots detta ligger både yrkande och domslut i många fall kvar på den tidigare lägsta nivån.

De nya nivåerna innebär i princip en fördubbling av ersättningen jämfört med tidigare. Vid vissa typer av brott, exempelvis våld och hot i nära relation, hamnar de nya ersättningsbeloppen i en del fall på ännu högre nivåer.

För rätt till kränkningsersättning krävs att kränkningen har orsakats genom ett brott som innefattar ett angrepp mot personens frihet, frid eller ära. Dessutom ska kränkningen vara allvarlig.

– Vi ser återkommande att yrkanden och domslut för kränkningsersättning fortfarande ligger på den tidigare lägstanivån som då var 5 000 kronor. Den lägsta nivån för kränkning för fall som inträffat från och med den 1 juli 2022 är 8 000 kronor. Värderas kränkningen till mindre än det beloppet är den inte allvarlig och därmed inte ersättningsbar, säger Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten på Brottsoffermyndigheten.

Magnus Öhrn poängterar samtidigt att domslutet kan vara under 8 000 kronor för kränkning av olika anledningar. Domstolen är till exempel bunden av ett yrkande, så även om den finner att kränkningen är allvarlig och borde generera en ersättning om lägst 8 000 kronor så kan den inte döma ut ett högre belopp än vad som yrkats.

Individuella bedömningar

Individuella bedömningar måste göras i varje enskilt ärende, bland annat med beaktande av det stärkta upprättelsemomentet. Men även om lägstanivån på kränkningsersättningen höjts till 8 000 kronor innebär det inte att bedömningen av vad som utgör en allvarlig kränkning har påverkats.

– När Brottsoffermyndigheten bedömer att det är en allvarlig kränkning är det mer vanligt förekommande att kränkningsnivån hamnar på 10 000 kronor än 8 000 kronor, så länge kränkningen inte värderas till ett högre belopp, säger Magnus Öhrn.

Mer information: