Ingen ersättning till man som rånades när han försökte köpa sex

En man som utsatts för rån när han försökte köpa sex får ingen brottsskadeersättning av Brottsoffermyndigheten. Ersättningen jämkas till noll eftersom mannen utsatt sig för en ökad risk att skadas i och med sitt agerande. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.

– Att köpa sexuella tjänster är brottsligt och något som staten aktivt vill motverka. Det är också ett brott som samhället ser allt allvarligare på. Personer som utsätts för brott i samband med sexköp kan därför bli utan statlig brottsskadeersättning, säger Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten.

Rånades av tre män

En man kom i kontakt med en kvinna på en dejtingsida och de bestämde att de skulle ses. Under resan till kvinnans lägenhet swishade han över pengar och tog också med sig kontanter. Vid besöket i lägenheten tvingades han under knivhot att överlämna pengarna till tre män. Hovrätten dömde kvinnan och de tre männen för rån och till att bland annat betala 22 000 kronor i skadestånd till mannen för kränkning. Då de dömda gärningspersonerna saknade möjlighet att betala skadestånd, ansökte mannen om brottsskadeersättning hos Brottsoffermyndigheten.

I myndighetens prövning tillämpas brottsskadelagen, och enligt en bestämmelse i 12 § kan ersättningen sänkas eller helt falla bort om den skadelidande, det vill säga mannen i det här fallet, har uppträtt på så sätt att risken för att skadas har ökat. 

Större risk att skadas vid sexköp

Brottsoffermyndigheten konstaterade i sitt beslut att mannen i och för sig har utsatts för ett brott som ger rätt till brottsskadeersättning, men också att ersättningen skulle jämkas eftersom syftet med mannens besök hos kvinnan var att köpa sex.

– Genom sitt agerande har mannen utsatt sig för en ökad risk att skadas genom brott. Därför sätts ersättningen ner till noll, säger Åsa Lundmark, jurist vid Brottsoffermyndighetens brottsskadeenhet.

Brottsoffermyndigheten skriver i sitt beslut att det är brottsligt att köpa sexuella tjänster, och att synen på brottet har skärpts sedan det infördes i slutet av 1990‑talet. Enligt myndigheten får det dessutom anses allmänt känt att många av de som säljer sina kroppar utnyttjas av personer med koppling till organiserad brottslighet. Att köpa sex får därför anses utgöra en ökad risk för att stöta på personer som inte drar sig för att använda hot och våld.

Läs mer om beslutet

I Brottsoffermyndighetens digitala referatsamling finns en sammanfattning av beslutet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Åsa Lundmark, jurist på brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 60
E-post: asa.lundmark@brottsoffermyndigheten.se

Magnus Öhrn, chef för brottsskadeenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090-70 82 88
E-post: magnus.ohrn@brottsoffermyndigheten.se