Information om besök till Brottsoffermyndigheten

På grund av en tidigare brand i en närliggande byggnad kan Brottsoffermyndigheten för närvarande inte ta emot oplanerade personliga besök. Om du har behov av rådgivning eller behöver komma i kontakt med oss av andra anledningar är du välkommen att ringa till oss via växel och servicetelefon eller kontakta oss via e-post.