Brottsoffermyndigheten välkomnar utredning om brottsoffers rätt till ersättning

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över brottsoffers rätt till ersättning. Utredaren ska se över systemet för ersättning vid brott och får i uppdrag att stärka brottsoffers ställning och förbättra deras möjligheter att få ersättning.

Inriktningen för utredningen är att Brottsoffermyndigheten ska betala ut ersättning till brottsoffret direkt efter att en dom med beslut om skadestånd vunnit laga kraft. Brottsoffret behöver på så sätt inte själv driva in skadeståndet från gärningspersonen. Den uppgiften kommer i stället att övertas av Brottsoffermyndigheten.

– Vi ser mycket positivt på att en utredning nu tillsätts. Vår förhoppning är att det på sikt kommer att innebära att det blir enklare för brottsoffer att få den ersättning de har rätt till, säger Brottsoffermyndighetens generaldirektör Anders Alenskär.

Särskild utredare är Johan Danelius, justitieråd vid Högsta domstolen.