Rättegång i en rättssal på en domstol

Brottsoffer och vittnen ska få ökad kunskap om brottmålsprocessen

Regeringens budgetproposition för år 2024 innehåller stora satsningar på att stärka rättsväsendet. För att öka tryggheten i samhället föreslås att Brottsoffermyndigheten får ökade resurser för att öka kunskapen om brottmålsprocessen och få fler att vittna.

– Många som bevittnat ett brott kan känna sig oroliga för att vittna. Som vittne behöver du känna dig trygg och få tillräckligt med medmänskligt stöd och praktisk information om hur en rättegång går till. Brottsoffermyndigheten ser därför positivt på att det satsas på området, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Information och utbildning om brottmålsprocessen

För att öka tryggheten i samhället nämns flera förstärkningar i budgetpropositionen. Brottsoffret ska stå i centrum för rättspolitiken, och det är nödvändigt att vittnen, brottsoffer och allmänhet får mer kunskap om hur brottmålsprocessen fungerar. Vittnen behöver också få information om sina rättigheter och skyldigheter och hur viktigt det är att vittna. I budgetpropositionen står också att fler vittnen måste medverka vid brottsutredningar. Regeringen föreslår därför att Brottsoffermyndigheten ska ta fram ett informations- och utbildningsmaterial för att ge brottsoffer, vittnen och andra större kunskap om brottmålsprocessen och vikten av att vittna.

Stöd till vittnen vid en rättegång

Brottsoffermyndigheten har sedan tidigare tillsammans med Domstolsverket i uppdrag att verka för att det ska finnas tillgång till vittnesstöd i alla tingsrätter och hovrätter. Vittnesstöd är en ideellt verksam person som ger stöd och hjälp till brottsoffer och vittnen i samband med rättegång. Oftast är det lokala brottsofferjourer som bedriver verksamheten vid landets tingsrätter. Vittnesstödsverksamheten finansieras till stor del genom olika bidrag från Brottsofferfonden. Brottsoffermyndigheten har sedan flera år en webbaserad grundutbildning som används av verksamheterna för att utbilda nya vittnesstöd.