Angående ersättning efter personuppgiftsincident hos polisen i april 2023

Har du nyligen fått information från polisen om att dina personuppgifter har röjts genom ett dataintrång? Om du anser att du tagit skada av händelsen kan du begära skadestånd direkt från polisen. De kan också svara på frågor om vad som har hänt. Brottsoffermyndigheten kan inte ge råd om ersättning i det här fallet.

Under de senaste dagarna har drygt 60 000 personer fått information från polisen om att deras personuppgifter har röjts till en utomstående aktör. Bakgrunden till personuppgiftsincidensen är ett dataintrång i april i år mot Visma Recruit, en digital rekryteringstjänst som polisen använder för att hantera jobbansökningar.

Om du anser att du tagit skada av händelsen kan du begära skadestånd direkt från polisen. Brottsoffermyndigheten kan inte ge råd om vad du ska begära i ersättning. Du kan heller inte få brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten för det inträffade.

Du begär skadestånd direkt från polisen genom att fylla i och skicka in blanketten ”Skadeståndsanspråk mot Polismyndigheten”.

Händelsen utreds fortfarande och har anmälts bland annat till Integritetsskyddsmyndigheten.