Två personer räknar pengar med hjälp av miniräknare.

Allt fler miljoner krävs in från gärningspersoner

Ett av Brottsoffermyndighetens viktigaste uppdrag är att kräva tillbaka utbetald brottsskadeersättning från gärningspersoner. De senaste åren har intäkterna stadigt ökat, och under 2021 fick myndigheten in nära 40 miljoner kronor. Det motsvarar nästan 40 procent av den brottsskadeersättning som betalades ut under året.

En utgångspunkt när det gäller ersättning vid brott är att den som orsakat skadan ska betala för den. Brottsoffermyndigheten kräver därför tillbaka utbetald brottsskadeersättning från kända gärningspersoner.

– Det är en viktig signal från samhället att gärningspersoner ska betala för sina brott, och det kan också betyda mycket för enskilda brottsoffers upprättelse. Dessutom kan det vara positivt för gärningspersoners rehabilitering att ta ansvar för den skada som de orsakat, säger Sten-Håkan Sidebo, chef för regressenheten vid Brottsoffermyndigheten.

Genom regressverksamheten får staten tillbaka en del av kostnaden för brottsskadeersättningen. Under 2021 fick myndigheten in drygt 39,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 38 procent av utgifterna för den sammanlagda brottsskadeersättningen. De flesta inbetalningar – omkring 65 procent – hanteras via Kronofogden, medan Brottsoffermyndigheten kräver in cirka 30 procent direkt från gärningspersoner. Resterande intäkter kommer via inbetalningar från försäkringsbolag eller pågående skuldsaneringar.

Förutom att intäkterna ökar, hanterar regressenheten också allt fler aktiva ärenden – vid årsskiftet handlade det om cirka 44 000 stycken. De allra flesta av dessa – 92 procent – avser män.

Läs mer

För mer information, kontakta:

Sten-Håkan Sidebo, chef för regressenheten, Brottsoffermyndigheten
Telefon: 090- 70 82 15​
E-post: sten-hakan.sidebo@brottsoffermyndigheten.se