Webbsänd presentation av kunskapsöversikten Näthat och demokratiskt deltagande

Brottsoffermyndigheten webbsänder en presentation av rapporten Nätat och demokratiskt deltagande – en forskningsöversikt. Rapporten presenteras av Oscar Björkenfeldt, doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet. Medverkar under sändningen gör också Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

Datum: Onsdag 1 september 2021

Tid: Klockan 09.00

Plats: Webbsändning

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

På uppdrag av Brottsoffermyndigheten har forskare vid Lunds universitet och Högskolan i Halmstad tagit fram en kunskapsöversikt om näthat och demokratiskt deltagande. Den belyser olika frågor om näthat och demokratiskt deltagande, såsom vilka områden som genererar hot och hat, vilka samhälls- och yrkesgrupper som är särskilt utsatta och vilka konsekvenser näthat leder till.

De som arbetat med forskningsöversikten är Måns Svensson, professor i rättssociologi vid högskolan i Halmstad som också varit projektledare, Oscar Björkenfeldt, doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet, Karl Dahlstrand, filosofie doktor i rättssociologi vid Lunds universitet och Fredrik Åström, docent och bibliometriker vid Lunds universitet.

Genom att uppmärksamma frågan om hot och hat på internet vill Brottsoffermyndigheten belysa vilka konsekvenser det kan få för vår demokrati. Myndigheten vill också synliggöra de personer som utsätts för näthat och bidra till en levande samhällsdebatt.

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till dig som är aktiv inom det demokratiska samtalet, rättsväsendet, ideella organisationer samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Länk till webbsändningen skickas ut till anmälda deltagare senast den 31 augusti.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 30 augusti.

Anmäl dig till webbsändningen.

Frågor?

Kontakta Anna-Karin Lundström, Brottsoffermyndigheten, på telefonnummer 090-70 82 32 eller via e-post: anna-karin.lundstrom@brottsoffermyndigheten.se.