Våld i nära relationer – forskning som ger praktisk nytta

Den 8 december webbsänder Brottsoffermyndigheten en konferens där ny kunskap och nya perspektiv inom området våld i nära relation presenteras. Bland programpunkterna finns bland annat våld i ungas nära relationer, våld i syskonrelationer och mäns ekonomiska våld mot kvinnor i nära relationer. Detta är en repris av en webbsändning som hölls den 18 oktober.

Fullsatt

Datum: Onsdag 8 december 2021

Tid: Klockan 10.10-15.45

Plats: Webbsändning

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Föreläsare

Program

Tid Programpunkter
10.10 Inledning

Annika Öster, f.d. generaldirektör för Brottsoffermyndigheten

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

10.30 Våld i nära relationer – vad vet vi och vad behöver vi veta mer om?

Maria Eriksson, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

11.10 Paus
11.20 Våld i ungas nära relationer: Forskning, praktik och möjligheter till förändring

Carolina Överlien, professor vid Stockholms universitet och forskningsledare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo

Zandra Kanakaris, generalsekreterare vid Stiftelsen 1000 Möjligheter

12.10 Lunchpaus
13.10 Om rättsväsendets arbete med mäns våld mot kvinnor

Kristina Svartz, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet

Anna Lindström, Utvecklingscentrum Väst, Polismyndigheten

14.00 Våld i syskonrelationer

Veronika Burcar Alm, docent och lektor vid Lunds universitet

Anna Rypi, fil.dr och lektor vid Lunds universitet

14.40 Paus
15.00 "Kan man slå med pengar?" Mäns ekonomiska våld mot kvinnor i nära relationer

Marie Eriksson, historiker, lärare och forskare vid Linnéuniversitetet

Rickard Ulmestig, forskare vid Linnéuniversitetet

15.40 Avslutning

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Länk till webbsändningen skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar före webbsändningen.

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 1 december 2021.

Frågor?

Kontakta Gabriella Andersson, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 43 eller via e-post gabriella.andersson@brottsoffermyndigheten.se