Våld i nära relation – forskning som ger praktisk nytta

Den 18 oktober anordnar Brottsoffermyndigheten en webbsändning där ny kunskap och nya perspektiv inom området våld i nära relation presenteras. Bland programpunkterna finns bland annat våld i ungas nära relationer, våld i syskonrelationer och mäns ekonomiska våld mot kvinnor i nära relationer.

Datum: Måndag 18 oktober 2021

Tid: Klockan 10.00-16.00

Plats: Webbsändning

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Föreläsare

Program

Observera att programmets innehåll och tider kan komma att ändras.

Tid Programpunkter
10.00 Inledning

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten

10.30 Våld i nära relationer – vad vet vi och vad behöver vi veta mer om?

Maria Eriksson, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

11.10 Paus
11.20 Våld i ungas nära relationer: Forskning, praktik och möjligheter till förändring

Carolina Överlien, professor vid Stockholms universitet och forskningsledare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo

Zandra Kanakaris, generalsekreterare vid Stiftelsen 1000 Möjligheter

12.10 Lunchpaus
13.10 Om rättsväsendets arbete med mäns våld mot kvinnor

Kristina Svartz, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet

Anna Lindström, Utvecklingscentrum Väst, Polismyndigheten

14.00 Våld i syskonrelationer

Veronika Burcar Alm, docent och lektor vid Lunds universitet

Anna Rypi, fil.dr och lektor vid Lunds universitet

14.40 Paus
15.00 "Kan man slå med pengar?" Mäns ekonomiska våld mot kvinnor i nära relationer

Marie Eriksson, historiker, lärare och forskare vid Linnéuniversitetet

Rickard Ulmestig, forskare vid Linnéuniversitetet

15.40 Avslutning

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Länk till webbsändningen skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar före webbsändningen.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 11 oktober 2021.

Frågor?

Kontakta Fredrik Selin, Brottsoffermyndigheten på telefonnummer 090–70 82 58 eller via e-post fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se.

Anmälan till arrangemang

Du får inom kort en bekräftelse på din anmälan till din e-post. Kontakta Brottsoffermyndigheten om du inte har fått någon bekräftelse.

Så hanterar Brottsoffermyndigheten dina personuppgifter

När du anmäler dig godkänner du att Brottsoffermyndigheten sparar och använder de personuppgifter som du lämnar. Uppgifterna som du fyller i kommer bara att användas för att hantera din anmälan.

Läs mer om hur Brottsoffermyndigheten hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har.