Våld i nära relation - forskning som ger praktisk nytta

Den 18 oktober anordnar Brottsoffermyndigheten en temadag där ny kunskap och nya perspektiv inom området våld i nära relation presenteras. Bland programpunkterna finns bland annat våld i ungas nära relationer, våld i syskonrelationer och mäns ekonomiska våld mot kvinnor i nära relationer.

Datum: Måndag 18 oktober 2021

Tid: klockan 9.30-16.00

Plats: Folkets Hus Konferens, Barnahusgatan 12-14, Stockholm

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Program

Programmet kommer att publiceras i augusti 2021.

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer, skolan samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Brottsoffermyndigheten bjuder på för- och eftermiddagsfika. Lunch intas på egen hand.

Anmälan

Anmälan öppnar i augusti 2021.

Frågor?

Kontakta Fredrik Selin, Brottsoffermyndigheten, på telefon 090-70 82 58 eller via e-post fredrik.selin@brottsoffermyndigheten.se