Utbildning för vittnesstödssamordnare 2019

Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 11-12 november i Stockholm.

Datum: Måndag 11 november 2019

Plats: Stockholm

Under konferensen får alla vittnesstödssamordnare gemensam vidareutbildning och tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter.

För mer information, kontakta Neila Gaied på telefonnummer 090-70 82 31 eller via e-postadressen neila.gaied@brottsoffermyndigheten.se.