Temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen, Luleå

Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om den nya sexualbrottslagstiftningen. Fokus för dagen är förändringarna i lagstiftningen samt hur vi kan samtala med unga och på så sätt förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. Dagen avslutas med en presentation gällande sexualbrott mot barn på nätet, konsekvenser samt hur vi kan förstå denna form av sexualbrott och rättsligt bekämpa den.

Datum: Onsdag 25 september 2019

Tid: Klockan 09.30-15.00

Plats: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, Luleå

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Ur programmet

Anna Galin är utvecklingsledare med ansvar för hbtq- och jämställdhetsfrågor på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Hon kommer att presentera Youmo i praktiken som är en vägledning till hur vuxna på ett inkluderande sätt kan samtala med unga.

Pelle Ullholm och Kalle Röcklinger är sakkunniga i sexualrådgivning respektive utbildningsfrågor på RFSU. De kommer att prata om hur vi tillsammans kan stärka positiva normer och därmed förebygga sexuella kränkningar, övergrepp och sexuellt våld.

Malin Joleby är doktorand inom rättspsykologi och utvecklingspsykologi vid Göteborgs universitet. Hon kommer att föreläsa om sexualbrott mot barn på nätet.

Målgrupp

Programmet vänder sig till dig som möter och samtalar med unga i din yrkesroll eller genom ett ideellt engagemang som till exempel personal inom skolhälsovården, på ungdomsmottagningar, fritidsledare, personal på tjejjourer, gode män, idrottsledare, verksamma inom socialtjänst eller rättsväsende.

Praktiskt

Deltagandet är kostnadsfritt, kaffe med smörgås samt fika ingår. Lunch äter ni på egen hand. Temadagen startar med registrering och fika kl. 09.30 och avslutas kl. 15.00.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Camilla Pihl via e-post camilla.pihl@brottsoffermyndigheten.se eller via telefon 090- 70 82 17.