Riva hinder

Välkommen till Riva hinder, en temadag om våld i nära relationer som vänder sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Årets tema är samhällets bemötande och stöd till personer med funktionsnedsättning. Riva hinder äger rum i Umeå men sänds också via webben.

Datum: Måndag 14 oktober 2019

Plats: Folkets hus, Umeå

Arrangör: Brottsoffermyndigheten, Umeå kommun, Funktionsrätt Västerbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Kvinno- och tjejjouren i Umeå.

Ur programmet

Tid Programpunkter
9.00 Fika
9.30 Inledning
9.45 Socialt stöd och vård för människor med funktionsnedsättning som utsatts för våld i nära relationer

Fredinah Namatovu, forskare vid enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR), Jens Ineland, docent vid Institutionen för socialt arbete, och Veronica Lövgren, lektor vid Institutionen för socialt arbete samt föreståndare för Umeå centrum för funktionshinderforskning, Umeå universitet

10.30 Paus
11.00 När orken tryter – om den särskilda utsattheten i en funkisfamilj

Anna Pella, funkisförälder, journalist och författare samt Elisabet Ljungström, socionom och projektutvecklare, Bräcke
diakoni

12.00 Lunch (på egen hand)
13.30 Sexuellt våld, personlig integritet och om att må bättre efter våld (inkl. 30 min paus)

Erika Gustafsson, projektledare och metodutvecklare, Forum Skill

15.30 Avslutning

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, ideella organisationer, skolan samt till andra berörda.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika. Programmet startar med registrering och fika kl. 09.00 och avslutas kl. 15.45.

Anmälan

Anmälan är stängd.