Riva hinder, en föreläsningsserie om våld i nära relationer, 22 oktober 2020

Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för femte året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.

Datum: Torsdag 22 oktober 2020

Tid: Klockan 10-12

Plats: Webbsändning

Arrangör: Brottsoffermyndigheten, Funktionsrätt Västerbotten, Kvinno- och tjejjouren i Umeå, Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå kommun

Nytt för i år är att Riva hinder enbart sänds via webben och att utbildningen är fördelad på tre tillfällen. Du kan välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna. Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas.

 

Tid Programpunkter
Tisdag den 13 oktober, kl. 10.00-12.00 Lika men olika - om (mäns) våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Föreläsare: Kerstin Kristensen, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Tisdag 20 oktober 14.00-16.00 Gömd & Glömd – erfarenheter från ett projekt om vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext.

Föreläsare: TRIS – Tjejers rätt i samhället.

Torsdag den 22 oktober, kl. 10.00-12.00 Kvinnor som inte hörs eller syns finns inte – att vara våldsutsatt och ha en hörselnedsättning

Föreläsare: Maria Modig, ordförande för Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, Sveriges första kvinnojour på teckenspråk.