Riva hinder

Välkommen till Riva hinder, en temadag om våld mot personer med funktionsnedsättning. Årets konferens riktar sig i första hand till dig som arbetar som ledare och vill stärka din kunskaper om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättningar, offentliga aktörers ansvar när det gäller att förebygga och stödja vid våldsutsatthet samt vad som krävs för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Andra yrkesgrupper på området är också välkomna att delta.

Datum: Torsdag 10 oktober 2024

Tid: 8.30-15.30

Plats: Hotell Lappland, Lycksele

Arrangör: Brottsoffermyndigheten, Umeå kommun, Funktionsrätt Västerbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Kvinno- och tjejjouren i Umeå.

Anmälan

Öppnar inom kort. Sista anmälningsdag 13 september 2024.

Praktiskt

Ingen avgift tas ut för deltagande. Lunch och fika ingår. Dagen inleds med registrering och fika klockan 08.30. 

Behov av teckenspråkstolkning kommer att kunna anges vid anmälan.

Kontaktuppgifter

Vid frågor eller funderingar, kontakta: 

Maria Stefansson, Hälsoutvecklare Våld i nära relationer vid Region Västerbotten maria.stefansson@regionvasterbotten.se 

Bianca Byring, strateg vid Umeå kommun
bianca.byring@umea.se