Internationella Brottsofferdagen 2019

Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari men i år uppmärksammas dagen fredagen den 21 februari eftersom den 22 infaller på en lördag.

Datum: Fredag 21 februari 2020

Tid: Klockan 08.30-16.20

Plats: Norra Latin i Stockholm

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Program

Tid Programpunkter
08.30 Registrering med smörgås och kaffe/te
09.00 Välkomna

Brottsoffermyndigheten

09.30 Barnkonventionen som svensk lag - utmaningar och möjligheter

Elisabeth Dahlin, barnombudsman

10.30 Paus med frukt
11.00 Valbara seminarier (1-5)
11.50 Lunch på egen hand
13.00 13.00 Sexualbrott mot barn på nätet - en utmaning för rättsväsendet

Malin Joleby, doktorand inom rättspsykologi och utvecklingspsykologi vid Göteborgs universitet

14.00 Valbara seminarier (6-10)
14.50 Paus med kaffe och kaka
15.20 En presentation av kortfilmspaketet Vill du?

Kalle Röcklinger, sakkunnig i sexualrådgivning respektive utbildningsfrågor vid Riksförbundet för sexuell upplysning på RFSU

16.10 Avslutande ord

Arrangemanget bjuder bland annat på aulaföreläsningar om barnkonventionen och hur barn och unga drabbas av sexuella övergrepp via nätet. Dessutom kan du välja mellan tio valbara seminarier där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett område som känns relevant för just dig. Välkommen till en inspirerande utbildningsdag.

Valbara seminarier

Välj bland sju parallella seminarier på förmiddagen och eftermiddagen.

Målgrupp

Dagen riktar sig till personal inom socialtjänst, skola, rättsväsende, hälso- och sjukvård, till verksamma inom brottsoffer-, kvinno- och tjejjourer, till politiker inom kommun och landsting samt till andra berörda. Såväl statliga som kommunala och ideella aktörer är välkomna att delta.

Praktiskt

Ingen avgift tas ut för deltagande. Fika ingår. Ej utnyttjad plats debiteras med 500 kronor för att täcka administrativa kostnader.

Frågor?

Har du frågor kring arrangemanget, kontakta Aiste Ornataviciute.

Telefon: 090-70 82 76
E-post: aiste.ornataviciute@brottsoffermyndigheten.se