Brottsoffermyndighetens jubileumskonferens

Brottsoffermyndigheten firar 25 år som myndighet. Detta högtidlighålls genom en jubileumskonferens på Norra Latin i Stockholm tisdagen den 15 oktober.

Datum: Tisdag 15 oktober 2019

Tid: Klockan 08.30-18.00

Plats: Norra Latin, Stockholm

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Tid Programpunkter
8.30 Registrering med smörgås
9.00 Inledningstal

Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten

9.20 Sexualbrott – utveckling och förändring

Helena Rosvall, kammaråklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg
Ulrika Andersson, universitetslektor och docent vid Lunds universitet

10.20 Paus med frukt
10.45 Parallella seminarier

1. Barns rättigheter och delaktighet i rättsprocessen
Åsa Landberg, leg psykolog, leg psykoterapeut, sakkunnig
Anna Kaldal, professor vid Stockholms universitet

2. Utsatthet för hatbrott
Daniel Godman, nationell samordnare och verksamhetsutvecklare vid Polismyndigheten
Caroline Mellgren, docent vid Malmö universitet

3. Hot, hat och förtal på nätet
Mårten Schultz, ordförande för Institutet för Juridik och Internet
Moa Bladini, universitetslektor vid Göteborgs universitet

11-45 Lunch på egen hand
13.00 Tal

Morgan Johansson, justitieminister

13.30 Våld mellan unga i nära relationer

Rebecca Lagh, advokat och Linn Moser Hällen, socionom
Carolina Överlien, docent och universitetslektor vid Stockholms universitet

14.15 Kaffe och kaka
14.45 Barn som bevittnar våld

Linn Pantzar, rådman och Charlotte Eklund Rimsten, hovrättsassessor
Maria Eriksson, professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

15.30 Panelsamtal om framtidens brottsofferstöd

Maria Agge, processledare vid Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten
Lena Egelin, lagman vid Solna tingsrätt
Gun Heimer, föreståndare för Nationellt centrum för kvinnofrid
Zandra Kanakaris, generalsekreterare för 1000 möjligheter och förbundsordförande för Unizon
Fredrik Mellqvist, generalsekreterare för Brottsofferjouren Sverige
Helena Rosvall, kammaråklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg
Jenny Westerstrand, ordförande för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks
Annika Öster, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten

16.15 Avslutning och jubileumsmingel

Målgrupp

Programmet vänder sig främst till er som är verksamma inom rättsväsendet, kommuner och landsting, andra myndigheter samt till forskare och politiker.

Praktiskt

Deltagande är kostnadsfritt, kaffe med smörgås, frukt och fika ingår. Konferensen startar med registrering kl. 08.30 och avslutas med ett jubileumsmingel.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Frågor?

Har du frågor om arrangemanget, kontakta Brottsoffermyndigheten på anmalan@brottsoffermyndigheten.se.