Brottsoffermyndigheten på Råd för framtiden 2024

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om brottsförebyggande arbete. Brottsoffermyndigheten deltar som utställare och i den avslutande programpunkten under konferensen.

Datum: Onsdag 10 april till torsdag 11 april 2024

Plats: Umeå Folkets hus

Arrangör: Brottsförebyggande rådet

Webbadress: bra.se/forebygga-brott/rad-for-framtiden.html

Brottsoffermyndigheten deltar som utställare på Råd för framtiden i Umeå den 10–11 april 2024.

Om du besöker Brottsoffermyndighetens utställning kan du samtala med myndighetens medarbetare om brottsoffers rättigheter och ta del av informationsmaterial om rätten till brottsskadeersättning och möjligheten att söka medel ur Brottsofferfonden.