Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020

Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?

Datum: Måndag 23 november 2020

Plats: Webbsändning

Arrangör: Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Webbadress: www.barnrattsdagarna.se/

Temat på Barnrättsdagarna 2020 är Varje barns rätt till utveckling. Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna med en föreläsning.

Föreläsningen handlar om barn som bevittnar brott. Många barn lever med våld i familjen. Nu föreslås att det ska bli straffbart att låta ett barn bevittna brott i nära relationer. Under seminariet berättar Fredrik Selin, jurist på Brottsoffermyndigheten, om vad lagförslaget innebär.