Bild med ballonger och texten Barnafridskonferensen 2024
Brottsoffermyndigheten deltar som utställare på Barnafridskonferensen i Linköping.

Brottsoffermyndigheten på Barnafridskonferensen 2024

Den 24–25 januari 2024 arrangeras Barnafridskonferensen i Linköping. Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare, och som besökare kan du prata med myndighetens medarbetare om unga brottsoffers rättigheter och ta del av informationsmaterial till barn och unga.

Datum: Onsdag 24 januari till torsdag 25 januari 2024

Plats: Linköping

Arrangör: Barnafrid

Webbadress: liu.se/forskning/barnafridskonferensen

Temat på årets Barnafridskonferens är Aldrig våld! Med kunskap går vi tillsammans från ord till handling. Programmet innehåller ett brett urval av föreläsningar, paneldiskussioner och frågestunder där alla yrkesgrupper som arbetar med barn kommer att hitta värdefull kunskap.

Brottsoffermyndigheten deltar som utställare under konferensen.

Om du besöker myndighetens monter kan du också få höra mer om myndighetens arbete med en ny version av webbplatsen Jag vill veta, som ska lanseras under år 2024. Webbplatsen riktar sig till brottsutsatta barn och unga och där finns information om vad som är brottsligt, hur det kan kännas att vara med om ett brott och var utsatta kan få hjälp och stöd. På webbplatsen finns också information om vilka rättigheter utsatta har, vad som händer efter en polisanmälan och om det blir rättegång.