Brottsoffermyndigheten medverkar på FN-konferens i New York

Brottsoffermyndigheten medverkar tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten på ett sidoevent till FN-konferensen Commission on the Status of Women’s (CSWs) 63:e möte i New York.

Datum: Måndag 11 mars 2019

Plats: New York

Arrangör: United Nations Commission on the Status of Women

Seminariet introduceras av Sveriges jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och Yalem Tsegaye, minister för kvinnor, barn och unga i Etiopien.

Ulf Hjerppe, enhetschef på Brottsoffermyndigheten, kommer att berätta om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning och om hur myndigheten har arbetat för att informera unga om den.