Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2019

Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld är brottsoffer” och det andra ”Av fri vilja – om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning

Datum: Tisdag 2 juli till onsdag 3 juli 2019

Plats: Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21, Visby

Arrangör: Brottsoffermyndigheten

Barn som bevittnar våld är brottsoffer

Dag och tid: tisdag 2 juli 2019, klockan 16.10-16.50

Ungefär vart tionde barn i Sverige uppskattas bevittna brott som begås av en närstående mot en annan närstående. Dessa barn anses inte vara direkt utsatta för brott med dagens lagstiftning. Vad innehåller en ny utredning som ger förslag på ett starkare skydd för barnen?

Barn som bevittnar brott har i dag rätt till brottsskadeersättning. Det är ett sätt att ge utsatta barn upprättelse för vad de varit med om – men är det tillräckligt? Vilka rättigheter och vilket stöd och skydd går barnen miste om när de inte är målsägande? Vilka krav ställer FN:s barnkonvention på den svenska lagstiftningen?

Regeringen har tillsatt en utredning som i juni 2019 ska ge förslag på ny lagstiftning. Bör lagstiftningen gå ett steg längre så att det blir ett brott direkt riktat mot barnet när en närstående begår ett brott mot en annan närstående så att barnet ser eller hör det? Vad behöver göras om lagstiftningen blir verklighet?

Medverkande:

Annika Öster, generaldirektör, Brottsoffermyndigheten
Linn Pantzar, utredare
Charlotte Eklund Rimsten, sekreterare

Av fri vilja – om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning

Dag och tid: Onsdag 3 juli 2019, klockan 10:20 - 11:00

Sedan den 1 juli 2018 finns en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott. Hur kan vi öka kunskapen hos unga om vad lagstiftningen innebär?

Brottsoffermyndigheten har regeringens uppdrag att sprida information om den nya sexualbrottslagstiftningen till unga i åldern 13-25 år. Hösten 2018 genomförde myndigheten en kampanj med namnet Av fri vilja och lanserade även webbplatsen frivilligtsex.se. Webbplatsen innehåller information om lagstiftningen, vilka situationer som är okej och inte liksom kontaktuppgifter för stöd och hjälp till dem som blivit utsatta för sexualbrott.

Vid föreläsningen kommer Brottsoffermyndigheten att presentera de förstudier som ligger till grund för kampanjen samt redovisa erfarenheter av genomförandet. Myndigheten kommer även berätta om det kommande arbetet med att ta fram en webbaserad utbildning med tillhörande handledning om sexualbrottslagstiftningen.

Medverkande:

Ulf Hjerppe, enhetschef, Brottsoffermyndigheten
Karin Wikman, kommunikatör, Brottsoffermyndigheten