Anmäl alltid hot, hat och våld, webbseminarium

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samtalar under en timme med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts.

Datum: Onsdag 6 mars 2019

Tid: Klockan 10.00-11.00

Plats: Webbsändning

Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner

Webbadress: skr.se

Målgrupp för samtalet är förtroendevalda, säkerhetsansvariga och andra som arbetar nära förtroendevalda

SKL har tillsammans med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten tagit fram skriften Anmäl alltid hot, hat och våld – det handlar om demokratin. Anmälan utgör alltid grunden för en fällande dom. Under webbseminariet kommer du att få möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Ladda ned eller beställ skriften:

Anmälan

Webbseminariet är kostnadsfritt. Anmäl dig senast tisdag 5 mars 2019.

 

Frågor om anmälan

Konferensservice
08-452 72 86