Aktuellt

 • Viktimologisk forskarkonferens 2018, Stockholm 2018-11-20 [Evenemang]Den 20 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.
 • Brottsoffermyndigheten på Skolforum 2018 2018-10-29 [Evenemang] Brottsoffermyndigheten ställer ut på Skolforum den 29-30 oktober 2018.
 • Utbildning för vittnesstödssamordnare 2018, Stockholm 2018-10-25 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 25-26 oktober i Stockholm.
 • Temadag om hatbrott, Stockholm 2018-09-12 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten bjuder in till en dag för ökad kunskap om hatbrott.
 • Kidnappad svensk får rekordstor ersättning 2018-06-21 [Pressmeddelande]Den svenske man som kidnappades i Mali 2011 får drygt 1,1 miljoner kronor i ersättning från Brottsoffermyndigheten. Han får högsta möjliga belopp för fysiskt och psykiskt lidande och för den inkomst han har förlorat. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.
 • Nära 14 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor 2018-06-20 [Nyhet]Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i vår 13,7 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning.
 • Sexualbrott, temadag i Malmö 2018-06-08 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag som belyser sexualbrott och lyfter frågan kring vad som är ett sexualbrott samt hur vi upptäcker och hjälper personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.
 • Råd om ersättning efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2018-06-07 [Nyhet]Nu har tingsrätten meddelat domen för attentatet på Drottninggatan i Stockholm. Vänta med att ansöka om brottsskadeersättning tills tingsrättens dom inte längre går att överklaga. Om domen överklagas till hovrätten kan du behöva vänta med din ansökan tills hovrättens dom har vunnit laga kraft.
 • Sexualbrott, temadag i Göteborg 2018-06-05 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om sexualbrott i Göteborg.
 • Nationell kvinnofridskonferens 2018, Stockholm 2018-05-29 [Evenemang]Den 29-30 maj arrangeras den nationella kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. Arrangör är nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.
 • Brottsoffermyndigheten söker en chef till Brottsskadeenheten 2018-05-23 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten söker en chef till Brottsskadeenheten. Enheten ansvarar för handläggningen av ärenden som rör brottsskadeersättning och består av närmare 20 medarbetare – brottsskadejurister, beredningsjurister och beredningsassistenter. Sista ansökningsdag är den 22 juni 2018.
 • Victim Support Europe 2018, konferens i Stockholm 2018-05-23 [Evenemang]Den internationella konferensen Victim Support Europe äger rum i Stockholm den 23-24 maj. Brottsofferjouren Sverige arrangerar konferensen tillsammans med paraplyorganisationen Victim Support Europe. I år är temat "Reaching out to victims".
 • Uppdaterade blanketter – beställ nya 2018-05-22 [Nyhet]Blanketterna har uppdaterats för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.
 • Ersättning vid olovlig identitetsanvändning 2018-05-14 [Nyhet]Att kapa någons identitet är olagligt om det leder till ekonomisk skada eller olägenhet för den drabbade. Brottet kallas för olovlig identitetsanvändning och trädde i kraft den 1 juli 2016. Om du har blivit utsatt för ett sådant brott kan du ha rätt till brottsskadeersättning.
 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna i Örebro 2018-04-24 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 24–25 april 2018. Föreläsningen har titeln "Liten och trygg – att uppmärksamma brottsutsatta barn".

 

Senast uppdaterad:2017-04-24