Aktuellt

 • Temadag om hatbrott 2019-06-11 [Evenemang] 
 • Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta 2019 2019-05-09 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer. De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om barn och unga som utsätts för brott och inspirera praktiskt verksamma till nya infallsvinklar.
 • Ny webbplats om hot och hat lanseras i maj 2019-04-16 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten lanserar i maj webbplatsen tystnainte.se. Webbplatsen ska ge stöd till journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer och andra som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel forskare och influencers.
 • Barnrättsdagarna 2019-04-09 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna 2019.
 • Två år sedan terrorattentatet på Drottninggatan 2019-04-05 [Nyhet]Den 7 april för två år sedan skedde terrorattentatet på Drottninggatan. I slutet av juni 2018 vann domen laga kraft. Efter det har Brottsoffermyndigheten betalat ut närmare 11,3 miljoner kronor i brottsskadeersättning till 115 personer.
 • Brottsoffermyndigheten söker handläggare och jurist 2019-04-04 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten söker handläggare och jurist till Kunskapscentrum. Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2019.
 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2019 2019-04-01 [Evenemang]Den 1 april 2019 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
 • Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga 2019-03-11 [Pressmeddelande]Närmare sju av tio unga i åldrarna 18–25 år har fått information om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning genom en kampanj av Brottsoffermyndigheten. Lagstiftningen och kampanjens huvudbudskap är att sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott.
 • Brottsoffermyndigheten medverkar på FN-konferens i New York 2019-03-11 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten på ett sidoevent till FN-konferensen Commission on the Status of Women’s (CSWs) 63:e möte i New York.
 • Anmäl alltid hot, hat och våld, webbseminarium 2019-03-06 [Evenemang]Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samtalar under en timme med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten om rättsfall där förtroendevalda har anmält händelser av hot, hat och våld och där rättsprocesserna har lett fram till att gärningspersonerna har dömts.
 • Film om att minnas och berätta om brott 2019-03-05 [Nyhet]Varför är det viktigt att veta hur minnet fungerar när någon utsatts för brott? I en ny film från Brottsoffermyndigheten berättar Pär Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, om hur vi minns och berättar om brott.
 • Mer inbetalningar från gärningspersoner 2019-03-05 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten har lyckats återkräva 35 miljoner kronor till staten från gärningspersoner under 2018. Det är en ökning med tre miljoner kronor jämfört med 2017. En bättre konjunktur i kombination med en genomgång av de skuldsattas avbetalningsplaner har troligen lett till det goda resultatet.
 • Internationella Brottsofferdagen 2019 2019-02-22 [Evenemang]Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. År 2019 högtidlighåller vi dagen för 20:e året i rad.
 • Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat 2019-02-19 [Nyhet]Hoten och hatet mot förtroendevalda har ökat, men många låter bli att anmäla. En ny skrift lyfter nu fram fall, som har lett till fällande domar, för att få fler att polisanmäla.
 • Drygt 28 miljoner kronor till brottsofferinriktade projekt och verksamheter 2018-12-19 [Nyhet]Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i höst 28,6 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. – Vi har fått in många angelägna ansökningar och har kunnat finansiera flera nya projekt, säger Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24