Aktuellt

 • Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta, Stockholm 2017-11-22 [Evenemang]Den 22 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer.
 • Viktimologisk forskarkonferens 2017, Stockholm 2017-11-21 [Evenemang]Den 21 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Årets tema är barn och unga som utsatts för brott.
 • Temadag Riva hinder, Umeå 2017-10-20 [Evenemang]Välkommen till en temadag den 20 oktober som riktar sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Temadagen äger rum i Umeå och sänds också via webben.
 • Temadag om barns utsatthet för våld, Göteborg 2017-10-13 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om barns utsatthet för våld. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
 • Konferens för vittnesstödssamordnare 2017, Stockholm 2017-08-28 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 28-29 augusti i Stockholm.
 • Sök medel från Brottsofferfonden hösten 2017 2017-08-18 [Nyhet]Den 1 oktober 2017 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i höstens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
 • Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum söker nya medarbetare 2017-07-17 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten söker en jurist och en kommunikatör till kunskapscentrum.
 • Uppdrag till Brottsoffermyndigheten om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som utsätts för hot och hat 2017-07-13 [Nyhet]Regeringen har i dag beslutat om en handlingsplan för att stärka arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer. Inom ramen för handlingsplanen får Brottsoffermyndigheten i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial.
 • Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2017 2017-07-04 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld – dags för en förändring?” och det andra ”Från oro till anmälan – att uppmärksamma brottsutsatta barn".
 • Så får ni ut ert projektbidrag 2017-06-22 [Nyhet]Om ni har beviljats medel av Brottsofferfonden får ni ett kontrakt skickat till er. Den eller de som är behöriga företrädare för föreningen ska underteckna kontraktet och skicka in det. Därefter betalar Brottsoffermyndigheten ut projektbidraget.
 • Över 10 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och forskning 2017-06-21 [Pressmeddelande]Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i vår 10,5 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. Bidragen till ideella organisationer som arbetar med brottsofferfrågor fortsätter att öka.
 • Nya beslut om ersättning efter skolattack 2017-06-20 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten ger sex personer mellan 10 000 och 20 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning efter skolattacken i Trollhättan. Fem personer blir utan ersättning. Brottsoffermyndigheten har bedömt att dessa fem personer inte har utsatts för brott, vilket är en förutsättning för brottsskadeersättning.
 • Får ersättning för kapad identitet på Tradera 2017-06-20 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten har för första gången prövat rätten till brottsskadeersättning för olovlig identitetsanvändning sedan den nya lagen infördes den 1 juli 2016. En kvinna får ersättning för att en person utnyttjat hennes identitet på Tradera. En annan kvinna blir utan ersättning då händelsen inte anses ha varit en tillräckligt allvarlig kränkning.
 • Seminarium på Stockholm Criminology Symposium 2017 2017-06-20 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar med ett seminarium på Stockholm Criminology Symposium den 20 juni. Seminariet har titeln "Measures to protect kids from violence".
 • Brottsskadeersättning för förstörda möbler efter mordbrand 2017-06-19 [Nyhet]En 52-årig man får 50 000 kronor i brottsskadeersättning för sakskada efter en grov mordbrand. Det är bara i undantagsfall som Brottsoffermyndigheten ger ersättning för sakskada. Men mannens ekonomiska situation och det faktum att han förlorat i princip hela sitt bohag i samband med brottet gör hans situation särskilt angelägen.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24