Aktuellt

 • Nationell kvinnofridskonferens 2018, Stockholm 2018-05-29 [Evenemang]Den 29-30 maj arrangeras den nationella kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. Arrangör är nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.
 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna i Örebro 2018-04-24 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 24–25 april 2018. Föreläsningen har titeln "Liten och trygg – att uppmärksamma brottsutsatta barn".
 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2018 2018-04-01 [Evenemang]Den 1 april 2018 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
 • Internationella Brottsofferdagen 2018 2018-02-22 [Evenemang]Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari.
 • Rätt till ersättning för sexuella ofredanden 2017-12-20 [Nyhet]Att någon tafsar, blottar sig eller skickar sexuella meddelanden eller bilder är exempel på handlingar som kan räknas som sexuella ofredanden. Den som har blivit utsatt för ett sexuellt ofredande kan ha rätt till brottsskadeersättning. Steg ett är alltid att polisanmäla händelsen.
 • Vägen till ett barnanpassat rättsväsende 2017-12-20 [Nyhet]Hur ser kunskapsläget ut när det gäller brott mot barn? Fyra forskare gav sin syn på saken när Brottsoffermyndigheten arrangerade ett panelsamtal på sin årliga forskarkonferens. De konstaterade bland annat att det finns mycket kvar att göra för att rättsväsendet ska bli mer anpassat för barn.
 • 28 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och forskning 2017-12-19 [Nyhet]Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i höst 28 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. Flera större bidrag går till föreningar som är inriktade på att ge stöd till brottsutsatta barn och ungdomar.
 • Så får ni ut ert projektbidrag från Brottsofferfonden 2017-12-19 [Nyhet]Om ni har beviljats medel av Brottsofferfonden får ni ett kontrakt skickat till er inom två veckor. Den eller de som är behöriga företrädare för er förening ska underteckna kontraktet och skicka in det. Därefter betalar Brottsoffermyndigheten ut projektbidraget.
 • Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta, Stockholm 2017-11-22 [Evenemang]Den 22 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer.
 • Viktimologisk forskarkonferens 2017, Stockholm 2017-11-21 [Evenemang]Den 21 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Årets tema är barn och unga som utsatts för brott.
 • Att uppmärksamma brottsutsatta barn, Skellefteå 2017-11-15 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten, Skellefteå kommun och länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län och bjuder in till en förmiddag om Liten och trygg, Brottsoffermyndighetens handledning för förskolan. Arrangemanget riktar sig till förskolechefer och personal på förskolor i Norr- och Västerbotten. Varmt välkomna!
 • Barnboken Liten översätts till engelska 2017-11-10 [Pressmeddelande]Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att översätta barnboken Liten till engelska. Dessutom ska boken och den tillhörande handledningen Liten och trygg spridas till grundskolans lägre årskurser och grundsärskolor.
 • Brottsoffermyndigheten på Skolforum 2017, Älvsjö 2017-10-30 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten ställer ut på Skolforum 2017 och medverkar med en föreläsning. Varmt välkommen!
 • Andraplats för ”Liten och trygg” i Publishingpriset 2017-10-24 [Nyhet]Brottsoffermyndighetens webbplats "Liten och trygg” kom på en hedrande delad andraplats i Publishingpriset. På webbplatsen får förskolepersonal kunskap och pedagogiska övningar för att uppmärksamma brottsutsatta barn.
 • Temadag Riva hinder, Umeå 2017-10-20 [Evenemang]Välkommen till en temadag den 20 oktober som riktar sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Temadagen äger rum i Umeå och sänds också via webben.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24