Aktuellt

 • Viktimologisk forskarkonferens 2017, Stockholm 2017-11-21 [Evenemang]Den 21 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Årets tema är barn och unga som utsatts för brott.
 • Temadag Riva hinder, Umeå 2017-10-20 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten tillsammans med Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten och Västerbottens läns landsting arrangerar temadag i Umeå. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
 • Temadag om barns utsatthet för våld, Göteborg 2017-10-13 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om barns utsatthet för våld. Mer information kommer att publiceras så snart programmet är klart.
 • Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2017 2017-07-04 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld – dags för en förändring?” och det andra ”Från oro till anmälan – att uppmärksamma brottsutsatta barn".
 • Så får ni ut ert projektbidrag 2017-06-22 [Nyhet]Om ni har beviljats medel av Brottsofferfonden får ni ett kontrakt skickat till er. Den eller de som är behöriga företrädare för föreningen ska underteckna kontraktet och skicka in det. Därefter betalar Brottsoffermyndigheten ut projektbidraget.
 • Över 10 miljoner kronor till ideellt brottsofferarbete och forskning 2017-06-21 [Pressmeddelande]Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i vår 10,5 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning. Bidragen till ideella organisationer som arbetar med brottsofferfrågor fortsätter att öka.
 • Nya beslut om ersättning efter skolattack 2017-06-20 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten ger sex personer mellan 10 000 och 20 000 kronor i brottsskadeersättning för kränkning efter skolattacken i Trollhättan. Fem personer blir utan ersättning. Brottsoffermyndigheten har bedömt att dessa fem personer inte har utsatts för brott, vilket är en förutsättning för brottsskadeersättning.
 • Får ersättning för kapad identitet på Tradera 2017-06-20 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten har för första gången prövat rätten till brottsskadeersättning för olovlig identitetsanvändning sedan den nya lagen infördes den 1 juli 2016. En kvinna får ersättning för att en person utnyttjat hennes identitet på Tradera. En annan kvinna blir utan ersättning då händelsen inte anses ha varit en tillräckligt allvarlig kränkning.
 • Seminarium på Stockholm Criminology Symposium 2017 2017-06-20 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar med ett seminarium på Stockholm Criminology Symposium den 20 juni. Seminariet har titeln "Measures to protect kids from violence".
 • Brottsskadeersättning för förstörda möbler efter mordbrand 2017-06-19 [Nyhet]En 52-årig man får 50 000 kronor i brottsskadeersättning för sakskada efter en grov mordbrand. Det är bara i undantagsfall som Brottsoffermyndigheten ger ersättning för sakskada. Men mannens ekonomiska situation och det faktum att han förlorat i princip hela sitt bohag i samband med brottet gör hans situation särskilt angelägen.
 • Uppdrag om webbutbildning för vittnesstöd 2017-06-19 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd.
 • Konferens om hatbrott, Göteborg 2017-06-09 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om hatbrott i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Kunskapscentrum om brottsutsatthet.
 • Elever fick pris för kampanj om brott 2017-06-07 [Nyhet]Den 30 maj prisades de elever som utformat de vinnande bidragen i en tävling för att uppmärksamma Brottsoffermyndighetens webbplats ”Jag vill veta”. Bidragen har resulterat i en reklamkampanj som riktar sig till barn och ungdomar som utsätts för brott.
 • Så kan det digitala bemötandet av brottsutsatta förbättras 2017-06-02 [Pressmeddelande]Det finns stora möjligheter för rättsväsendet och Kronofogden att ge brottsoffer ett bättre digitalt bemötande. Brottsoffermyndigheten föreslår i en ny rapport att myndigheterna bör utveckla sin kommunikation genom e-tjänster, digital post och gemensam webbinformation.
 • Att uppmärksamma brottsutsatta barn i förskolan 2017-05-31 [Evenemang]Operation kvinnofrid, Länsstyrelsen i Stockholms län och Brottsoffermyndigheten bjuder in till en förmiddag om Brottsoffermyndighetens handledning Liten och trygg. Arrangemanget riktar sig till förskolechefer och personal inom förskolan.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24