Aktuellt

 • Brottsoffermyndigheten i Almedalen 2019 2019-07-02 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar två seminarier på Barnrättstorget under Almedalsveckan. Det ena seminariet har rubriken ”Barn som bevittnar våld är brottsoffer” och det andra ”Av fri vilja – om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning
 • Sista dag att skicka in bidrag till Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2019-06-30 [Evenemang] För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum. Om du vill vara med i tävlingen ska du skicka in ditt bidrag senast den 30 juni.
 • Begränade öppettider på Brottsoffermyndigheten den 18 juni 2019-06-17 [Nyhet]Tisdagen den 18 juni har Brottsoffermyndigheten begränsade öppettider på grund av personalutbildning. Det går att kontakta oss mellan klockan 8.00 och 9.30. På onsdag den 19 juni har vi öppet som vanligt igen.
 • Brottsoffermyndigheten på Victim Support Europes konferens 2019 2019-06-13 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Victim Support Europes årliga konferens. Föreläsningen har titeln Free will only - new law on sexual offences and awareness raising campaign.
 • Brottsoffermyndigheten på Stockholm Criminology Symposium 2019 2019-06-12 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar med en föreläsning på Stockholm Criminology Symposium den 12 juni 2019. Föreläsningen har titeln Free will only – A campaign about the new sexual offence legislation och handlar om en kampanj som myndigheten genomförde hösten 2018 om den nya sexualbrottslagstiftningen.
 • Liten och trygg ger kunskap om barn som bevittnat brott 2019-06-12 [Nyhet]En utredning föreslår att det ska bli straffbart att låta ett barn bevittna brott i nära relationer. Brottsoffermyndigheten välkomnar det nya lagförslaget och framhåller hur viktigt det är att uppmärksamma barn som lever med våld. Med hjälp av myndighetens material Liten och trygg kan vuxna som möter barn få kunskap om hur de kan uppmärksamma brottsutsatta barn.
 • Temadag om hatbrott, Göteborg 2019 2019-06-11 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten bjuder in till en utbildningsdag om hatbrott.
 • Får ersättning efter att nakenbilder spridits 2019-05-24 [Nyhet]Fyra personer utsattes för att gärningspersoner spred nakenbilder och filmer av dem på internet. De har nu fått rätt till brottsskadeersättning av Brottsoffermyndigheten. Det har Nämnden för brottsskadeersättning beslutat. Besluten är avgörande för hur Brottsoffermyndigheten ska hantera liknande ärenden i framtiden.
 • Boka in temadagar om den nya sexualbrottslagstiftningen 2019-05-24 [Nyhet]Hösten 2019 bjuder Brottsoffermyndigheten in till tre temadagar om den nya sexualbrottslagstiftningen. Temadagarna anordnas i Luleå den 25 september, i Växjö den 30 oktober och i Sundsvall den 20 november. En av temadagarna planeras att webbsändas.
 • Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta 2019 2019-05-09 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer. De forskningsprojekt som presenteras har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om barn och unga som utsätts för brott och inspirera praktiskt verksamma till nya infallsvinklar.
 • Tystna inte – en ny webbplats om hot och hat 2019-05-07 [Pressmeddelande]Brottsoffermyndigheten lanserar i dag webbplatsen tystnainte.se. Webbplatsen ger information till personer som deltar i samhällsdebatten och utsätts för hot och hat, till exempel journalister, politiskt förtroendevalda, författare, konstnärer, forskare och influencers.
 • Barnrättsdagarna 2019-04-09 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna 2019.
 • Två år sedan terrorattentatet på Drottninggatan 2019-04-05 [Nyhet]Den 7 april för två år sedan skedde terrorattentatet på Drottninggatan. I slutet av juni 2018 vann domen laga kraft. Efter det har Brottsoffermyndigheten betalat ut närmare 11,3 miljoner kronor i brottsskadeersättning till 115 personer.
 • Sista ansökningsdag till Brottsofferfonden våren 2019 2019-04-01 [Evenemang]Den 1 april 2019 är sista ansökningsdag för att söka projektmedel för brottsofferinriktad verksamhet från Brottsofferfonden i vårens ansökningsomgång. Bidrag kan sökas av forskare, ideella organisationer samt offentliga och privata verksamheter.
 • Kampanj om frivilligt sex nådde sju av tio unga 2019-03-11 [Pressmeddelande]Närmare sju av tio unga i åldrarna 18–25 år har fått information om Sveriges nya sexualbrottslagstiftning genom en kampanj av Brottsoffermyndigheten. Lagstiftningen och kampanjens huvudbudskap är att sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24