Aktuellt

 • Barn och unga som brottsoffer - forskning som ger praktisk nytta, Stockholm 2017-11-22 [Evenemang]Den 22 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer.
 • Viktimologisk forskarkonferens 2017, Stockholm 2017-11-21 [Evenemang]Den 21 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet. Årets tema är barn och unga som utsatts för brott.
 • Att uppmärksamma brottsutsatta barn, Skellefteå 2017-11-15 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten, Skellefteå kommun och länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län och bjuder in till en förmiddag om Liten och trygg, Brottsoffermyndighetens handledning för förskolan. Arrangemanget riktar sig till förskolechefer och personal på förskolor i Norr- och Västerbotten. Varmt välkomna!
 • Barnboken Liten översätts till engelska 2017-11-10 [Pressmeddelande]Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att översätta barnboken Liten till engelska. Dessutom ska boken och den tillhörande handledningen Liten och trygg spridas till grundskolans lägre årskurser och grundsärskolor.
 • Brottsoffermyndigheten på Skolforum 2017, Älvsjö 2017-10-30 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten ställer ut på Skolforum 2017 och medverkar med en föreläsning. Varmt välkommen!
 • Andraplats för ”Liten och trygg” i Publishingpriset 2017-10-24 [Nyhet]Brottsoffermyndighetens webbplats "Liten och trygg” kom på en hedrande delad andraplats i Publishingpriset. På webbplatsen får förskolepersonal kunskap och pedagogiska övningar för att uppmärksamma brottsutsatta barn.
 • Temadag Riva hinder, Umeå 2017-10-20 [Evenemang]Välkommen till en temadag den 20 oktober som riktar sig till dig som i ditt yrkesarbete eller i ideellt arbete möter personer med funktionsnedsättning. Temadagen äger rum i Umeå och sänds också via webben.
 • Barns utsatthet för våld och olika sätt att stödja brottsoffer, Göteborg 2017-10-13 [Evenemang]Under förmiddagen kommer du att få information om hur barns hjärna formas när de utsätts för trauma och hur det i sin tur påverkar barns beteende samt praktiska verktyg kring hur du kan bemöta och uppmärksamma barn som har blivit utsatta för våld. Under eftermiddagen kommer du att få kunskap om olika sätt att stödja brottsoffer.
 • Brottsoffermyndigheten får pris för starkaste varumärke 2017-09-22 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten har utsetts till det starkaste varumärket bland statliga verk och myndigheter. Den 21 september tog myndigheten emot priset Swedish Brand Award på en prisutdelning i Stockholm.
 • Kampanj om brott nådde fler än 33 000 unga 2017-09-19 [Nyhet]Fler än 33 000 unga i åldern 13-17 år i Stockholms län har nåtts av en reklamkampanj på sociala medier om jagvillveta.se, Brottsoffermyndighetens webbplats för barn och unga. Budskapen i kampanjen är utformade av högstadieelever genom en tävling som Länsstyrelsen i Stockholms län och Operation Kvinnofrid har arrangerat.
 • Barn som bevittnat brott – fördubbling av ansökningar i sommar 2017-09-19 [Nyhet]Den 4 juli arrangerade Brottsoffermyndigheten ett panelsamtal i Almedalen om barn som bevittnat brott. Frågan uppmärksammades sedan med intervjuer i Ekot och i P1-morgon. I sommar har antalet ansökningar om brottsskadeersättning till barn som bevittnat brott fördubblats jämfört med sommaren 2016.
 • Sveriges åtaganden för offer för terrorism 2017-09-19 [Nyhet]Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, ska analysera vilka åtgärder som behövs för att Sverige ska leva upp till bestämmelserna i EU:s terrorismdirektiv om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism. Uppdraget kommer från regeringen och ska redovisas senast den 21 mars 2018.
 • Brottsoffermyndigheten nominerad till Swedish Brand Award 2017-09-11 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten är nominerad till Swedish Brand Award. Det är en undersökning som företaget Evimetrix gjort för att ta reda på hur omtyckt och välkänt ett varumärke är.
 • Två miljoner kronor till ny webbplats för brottsoffer 2017-08-31 [Pressmeddelande]Brottsoffermyndigheten har fått närmare två miljoner kronor av EU:s fond för inre säkerhet för att ta fram en ny webbplats med behovsanpassad information för brottsoffer. Brottsoffer ska kunna söka och få information bland annat utifrån vilken typ av brott som de utsatts för, var i rättsprocessen de befinner sig och var de är bosatta.
 • Så gör ni en bra ansökan till Brottsofferfonden 2017-08-30 [Nyhet]Vad är egentligen ett brottsofferinriktat projekt? Vad ska en ansökan innehålla? Vilka kostnader är vanliga? Ivona Begic, handläggare på Brottsofferfonden, ger svar på vanliga frågor och tips till er som har tänkt söka medel för projektbidrag från Brottsofferfonden.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24