Aktuellt

 • Brottsoffermyndigheten på Barnrättsdagarna 2020, Örebro 2020-11-23 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar som utställare och med en föreläsning på Barnrättsdagarna den 23-24 november 2020. Föreläsningen har titeln Barn som bevittnar brott – ett steg framåt med en ny lagstiftning?.
 • Viktimologisk forskarkonferens 2020, Stockholm 2020-11-05 [Evenemang]Den 5 november arrangerar Brottsoffermyndigheten en forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.
 • Webbsändning om barn och ungas utsatthet för våld, juni 2020 2020-06-05 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld den 5 juni 2020.
 • Webbsändning om barn och ungas utsatthet för våld, april 2020 2020-04-17 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten webbsänder föreläsningar om barn och ungas utsatthet för våld den 17 april 2020.
 • Höjd ersättning vid oaktsam våldtäkt 2020-04-01 [Nyhet]En man utsatte en kvinna för oaktsam våldtäkt i september 2018. Tingsrätten dömde mannen för brottet och att betala skadestånd till kvinnan med 55 000 kronor. Brottsoffermyndigheten har beslutat om högre brottsskadeersättning än så i enlighet med ny praxis från Högsta domstolen.
 • Så kan övergrepp upptäckas bland äldre 2020-04-01 [Nyhet]Ett formulär med tio frågor kan hjälpa sjukvården att upptäcka och följa upp utsatthet för övergrepp bland äldre. En första studie har visat att formuläret fungerar bra – utsatthet upptäcks oavsett om det hänt nyligen eller för över 70 år sedan.
 • Rekord i inbetalningar från gärningspersoner 2020-03-31 [Nyhet]Förra året krävde Brottsoffermyndigheten tillbaka 37 miljoner kronor från gärningspersoner som har en skuld till myndigheten. Det är en ökning med drygt två miljoner kronor jämfört med 2018 och den högsta siffran någonsin.
 • Brottsoffermyndigheten expert i två utredningar 2020-03-31 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten medverkar som expert och sakkunnig i två statliga utredningar som ska presentera förslag under 2021.
 • Tre uppsatsvinnare får pris 2020-03-25 [Nyhet]Årets tre vinnare i uppsatstävlingen Brottsoffer i fokus är korade. De tre uppsatserna handlar om våldsutsatthet i samband med sexköp, hur domstolar tillämpar ansvarsfrihetsbestämmelsen i sexualbrott och hur förundersökningsbegränsning förhåller sig till Europakonventionens regelverk.
 • Se filmade föreläsningar från Internationella Brottsofferdagen 2020 2020-03-16 [Nyhet]Den 21 februari högtidlighölls Internationella Brottsofferdagen 2020 på Norra Latin i Stockholm. Brottsoffermyndigheten arrangerade dagen tillsammans med nio ideella organisationer och årets tema var barn och ungas rättigheter. Nu finns de filmade föreläsningarna publicerade på UR Play.
 • Information om besök till Brottsoffermyndigheten 2020-03-11 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten kan med hänsyn till situationen kring utbrottet av coronaviruset för närvarande inte ta emot oplanerade personliga besök.
 • Fortsatt uppdrag om stöd till personer som utsätts för hot och hat 2020-03-06 [Nyhet]Regeringen har gett Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida information om webbplatsen Tystna inte till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hot och hat i det offentliga samtalet.
 • Internationella Brottsofferdagen 2020 2020-02-21 [Evenemang]Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. Dagen infaller den 22 februari men i år uppmärksammas dagen fredagen den 21 februari eftersom den 22 infaller på en lördag.
 • Uppfyller Sverige EU:s brottsofferdirektiv? 2020-01-21 [Nyhet]Ett projekt lett av Victim Support Europe, där Brottsoffermyndigheten ingått i styrgruppen, har undersökt hur väl medlemsländerna uppfyller EU:s brottsofferdirektiv. Arbetet har resulterat i 26 nationella rapporter – varav en handlar om Sverige – samt en rapport som sammanfattar situationen i EU.
 • Tre nya regeringsuppdrag 2020-01-20 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten har fått tre nya regeringsuppdrag. Uppdragen handlar om information till offer för terrorism, kunskapsstöd till aktörer som kommer i kontakt med barn som bevittnat våld och som vistas i skyddat boende samt digital kommunikation med brottsoffer.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24