Aktuellt

 • Barnrättsdagarna 2019 2019-04-09 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar på Barnrättsdagarna 2019.
 • Internationella Brottsofferdagen firar 20 år 2019-02-22 [Evenemang]Varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen av Brottsoffermyndigheten och en rad ideella organisationer. År 2019 firar vi dagen med ett 20-årsjubileum.
 • Föreläsning om den nya sexualbrottslagstiftningen 2018-12-04 [Evenemang]Louise Lundqvist, jurist vid Brottsoffermyndigheten, presenterar huvuddragen i den nya sexualbrottslagstiftningen på konferensen Sex, unga och skolans roll 2018.
 • Brottsoffermyndigheten på Dreamhack i Jönköping 2018-11-30 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar med information om den nya sexualbrottslagstiftningen och kampanjen Av fri vilja.
 • Brottsoffermyndigheten på Saco Studentmässa i Älvsjö 2018-11-28 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten medverkar med information om den nya sexualbrottslagstiftningen och kampanjen Av fri vilja.
 • Temadag om Hatbrott, Malmö 2018-11-27 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten bjuder in till en utbildningsdag om hatbrott.
 • 78 personer har fått brottsskadeersättning efter attentatet på Drottninggatan 2018-11-26 [Nyhet]Brottsoffermyndigheten har hittills betalat ut brottsskadeersättning till 78 personer efter attentatet på Drottninggatan. All utbetald ersättning avser kränkning. Ersättningen har varierat från 30 000 kronor upp till 150 000 kronor, bland annat beroende på vilket typ av brott som personen blivit utsatt för.
 • Viktimologisk forskarkonferens 2018, Stockholm 2018-11-20 [Evenemang]Den 20 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.
 • Företag tar betalt för att hjälpa brottsoffer 2018-11-19 [Nyhet]Det finns företag som tar betalt för att hjälpa brottsoffer att ansöka om brottsskadeersättning. Vissa tar upp till 25 procent av ersättningen trots att det är både enkelt och gratis att ansöka om brottsskadeersättning. – Brottsoffer kan gå miste om mycket pengar, säger Åsa Lundmark, chef för brottsskadeenheten.
 • Barn och unga som brottsoffer- forskning som ger praktisk nytta 2018 2018-11-19 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerade en konferens om forskning som kan ha direkt praktisk nytta för verksamheter som möter barn och unga som brottsoffer. De forskningsprojekt som presenterade har beviljats medel av Rådet för Brottsofferfonden. Förhoppningen är att dagen ska ge en god bild av den kunskap som finns om barn och unga som utsätts för brott och inspirera praktiskt verksamma till nya infallsvinklar.
 • Kampanj för unga om frivilligt sex 2018-11-06 [Pressmeddelande]Sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott. Det är huvudbudskapet i en kampanj från Brottsoffermyndigheten för att öka kunskapen om den nya sexualbrottslagstiftningen. Kampanjen sprids i första hand digitalt och riktar sig till unga i åldern 18-25 år.
 • Tre uppsatser får pris av Brottsoffermyndigheten 2018 2018-11-05 [Pressmeddelande]Barns våld mot föräldrar, bevisvärdering av muntliga utsagor i brottmålsprocessen och bilder av våldtäktsoffer i nyhetsmedia. Det handlar de tre uppsatser som nu får pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling Brottsoffer i fokus om.
 • Brottsoffermyndigheten på Skolforum 2018 2018-10-29 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten ställer ut på Skolforum den 29-30 oktober 2018.
 • Utbildning för vittnesstödssamordnare 2018, Stockholm 2018-10-25 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 25-26 oktober i Stockholm.
 • Brottsoffermyndigheten på drogfokus 2018 2018-10-17 [Evenemang] Brottsoffermyndigheten ställer ut med monter på drogfokus, en nationell konferens om alkohol, narkotika, dopning och tobak.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24