Aktuellt

 • Viktimologisk forskarkonferens 2018, Stockholm 2018-11-20 [Evenemang]Den 20 november arrangerar Brottsoffermyndigheten sin årliga forskarkonferens i Stockholm. Konferensen är en mötesplats där forskare på lägst doktorandnivå kan presentera och ta del av forskning på brottsofferområdet.
 • Brottsoffermyndigheten på Skolforum 2018 2018-10-29 [Evenemang] Brottsoffermyndigheten ställer ut på Skolforum den 29-30 oktober 2018.
 • Utbildning för vittnesstödssamordnare 2018, Stockholm 2018-10-25 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten anordnar sin årliga utbildning för landets vittnesstödssamordnare den 25-26 oktober i Stockholm.
 • Temadag om hatbrott, Stockholm 2018-09-12 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten bjuder in till en dag för ökad kunskap om hatbrott.
 • Temadag om sexualbrott, Umeå 2018-09-11 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om sexualbrott.
 • Brottsoffermyndigheten välkomnar den nya sexualbrottslagstiftningen 2018-07-06 [Nyhet]Sverige har sedan den 1 juli 2018 en ny sexualbrottslagstiftning. – Brottsoffermyndigheten ser mycket positivt på den nya lagstiftningen som betonar att sex bara är tillåtet med den som deltar frivilligt, säger Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster.
 • Två flickor får ersättning för spridning av nakenbilder 2018-06-27 [Nyhet]Två flickor utsattes för spridning av nakenbilder och filmer. De får nu 125 000 respektive 80 000 kronor i brottsskadeersättning. Ersättningen omfattar också grovt förtal tack vare en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2018.
 • Kidnappad svensk får rekordstor ersättning 2018-06-21 [Pressmeddelande]Den svenske man som kidnappades i Mali 2011 får drygt 1,1 miljoner kronor i ersättning från Brottsoffermyndigheten. Han får högsta möjliga belopp för fysiskt och psykiskt lidande och för den inkomst han har förlorat. Beslutet har fattats av Nämnden för brottsskadeersättning.
 • Nära 14 miljoner kronor till projekt om brottsofferfrågor 2018-06-20 [Nyhet]Brottsofferfonden vid Brottsoffermyndigheten fördelar i vår 13,7 miljoner kronor till brottsofferstödjande arbete och forskning.
 • Sexualbrott, temadag i Malmö 2018-06-08 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag som belyser sexualbrott och lyfter frågan kring vad som är ett sexualbrott samt hur vi upptäcker och hjälper personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.
 • Råd om ersättning efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2018-06-07 [Nyhet]Nu har tingsrättens dom vunnit laga kraft vilket innebär att den står fast. Här kan du få information om vilka möjligheter till kompensation som nu finns eftersom gärningsmannen inte kan betala sitt skadestånd.
 • Sexualbrott, temadag i Göteborg 2018-06-05 [Evenemang]Brottsoffermyndigheten arrangerar en temadag om sexualbrott i Göteborg.
 • Nationell kvinnofridskonferens 2018, Stockholm 2018-05-29 [Evenemang]Den 29-30 maj arrangeras den nationella kvinnofridskonferensen "Arbetet mot våld - kunskap, erfarenheter och metoder" i Stockholm. Arrangör är nätverket Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid.
 • Victim Support Europe 2018, konferens i Stockholm 2018-05-23 [Evenemang]Den internationella konferensen Victim Support Europe äger rum i Stockholm den 23-24 maj. Brottsofferjouren Sverige arrangerar konferensen tillsammans med paraplyorganisationen Victim Support Europe. I år är temat "Reaching out to victims".
 • Uppdaterade blanketter – beställ nya 2018-05-22 [Nyhet]Blanketterna har uppdaterats för att uppfylla dataskyddsförordningens krav.

 

Senast uppdaterad:2017-04-24