Brottsoffermyndighetens referatsamling

Brottsoffermyndighetens nya referatsamling är klar

Brottsoffermyndigheten har tagit fram en helt omarbetad och uppdaterad utgåva av myndighetens referatsamling. Den innehåller ny praxis, bland annat för olovlig identitetsanvändning, olaga integritetsintrång och grovt förtal.

Syftet med referatsamlingen är att belysa skadeståndsrättslig praxis om kränkningsersättning vid olika typer av brott. Gemensamt för de referat som finns med är att de ska kunna vara en utgångspunkt när nivåer för kränkningsersättning ska bestämmas. Referatsamlingen innehåller också information om brottsskadelagen och vilka möjligheter den som utsatts för brott har att få ekonomisk ersättning.

Läs referatsamlingen på webben

Referatsamlingen finns som pdf-fil på Brottsoffermyndighetens webbplats. Brottsoffermyndigheten kommer också att ta fram en webbaserad version av referatsamlingen. Där kommer vi också löpande att informera om förändringar i vår praxis.

Läs referatsamlingen på Brottsoffermyndighetens webbplats (pdf-fil).

Utskick på gång

Brottsoffermyndigheten kommer att skicka referatsamlingen bland annat till domstolar, polisregioner, åklagarkammare, brottsofferjourer samt kvinnojourer. Andra intresserade kan läsa den på webben eller beställa den via Norstedts Juridik.

Beställ tryckta exemplar

Vill du beställa den tryckta referatsamlingen gör du det via Norstedts Juridik.
Beställ referatsamlingen.

Håll dig uppdaterad om nya referat

Vill du hålla dig uppdaterad om nya, viktiga referat på ett enkelt sätt rekommenderar vi att du startar en prenumeration på vårt nyhetsbrev.
Prenumerera på Brottsoffermyndighetens nyhetsbrev.

Senast uppdaterad:2020-11-16